Etika je dobra za posel

10.9.2021

Andrijana in Alenka 25x26

Verjamemo, da smo že vsi naveličani, ko nam strokovnjaki o konceptih vedno razlagajo zelo teoretično. Čas je denar, čas je zlato, fokus je pomemben in našli bomo še kakšen odgovor na filozofiranje. A to, kar nas, managerje, najbolj zanima, je v srčiki preprosto: gradnja podjetja, ki ima možnost trajnostne rasti. Kar je dober posel. Etika in integriteta sta lepilo trajnosti. Še več: če etiko in integriteto sistematično uvedemo v podjetje, bomo izboljšali svoje rezultate. To je dobro za posel.

Ljudje ne delamo vedno tisto, kar je prav. In to največkrat ni odvisno od naše etične vesti ali osebne integritete. Na ravnanje ljudi v zasebni in poslovni sferi vpliva cel kup dejavnikov, kot so njihova subjektivna percepcija in znanje, pa tudi preobremenjenost z informacijami, količino dela in z zahtevami, pritiski visoko postavljenih ciljev, motivacija glede nagrade, strah za eksistenco ali da ne bomo ugajali, zgled avtoritete, sodelavcev ... Velika večina kršitev izvira iz neznanja, neosveščenosti ali pa napačne motivacije ter pomanjkanja dejanske, praktične podpore in priložnosti, da ljudje ravnajo prav. Zatorej zgolj to, da smo sami in sodelavci okoli nas etični, še ne pomeni da naše podjetje ne more hudo zdrsniti na področju integritete, še zlasti upoštevaje vse bolj kompleksno mednarodno okolje, stroge standarde poslovanja in prakse nadzora mednarodnih institucij.

Managerji danes že vsaj na načelni ravni in vse več tudi na praktični ravni uvajamo mehanizme, ki nam pomagajo pri upravljanju s tveganji, kot so nasprotja interesov in korupcija, varstvo občutljivih podatkov, varovanje pravic potrošnikov in produktna varnost, finančni kriminal (prevare, pranje denarja in financiranje terorizma) in še lahko naštevamo. Zanimivo pa je, da se vse bolj v osrčje programov skladnosti in integritete poslovanja postavlja področje človekovih pravic, zdravja in varstva okolja. In kje se največkrat zaplete? Lahko rečemo, da tam kot vedno: pri preseganju teoretiziranja in filozofiranja glede integritete. Vprašanje, na katerega moramo odgovoriti, je preprosto, a ravno v tem zelo zapleteno: kako vse to spraviti v prakso? 

Na Unconference, predprogramu Managerskega kongresa, se bomo z odličnimi strokovnimi moderatorji in gosti pogovarjali o trajnostnem vodenju v luči ESG Sustainability načel. Razkrili bomo primere dobrih praks in strateških trajnostnih usmeritev. Vabljeni, mesta so omejena!