Enakost v različnosti

6.4.2018
Tea Gasser 2

Čeprav vsako leto več žensk postane direktoric in članic uprave večjih podjetij v EU in ZDA, je skupni delež žensk na vrhu še vedno zelo majhen. Statistika S&PEuro in S&PFortune 500 kaže, da je v EU še vedno zgolj 4% generalnih direktoric, v ZDA pa 6%. V največjih ameriških podjetjih je na vodilnih položajih več direktorjev z imenom John in David kot je vseh žensk skupaj. Robert in James za vsemi ženkami skupaj zaostajata zgolj za 0,2%.

V EU je delež moških generalnih direktorjev še večji. Lahko bi predvidevali, kot je v glavnem nagovoru na letnem PwC dogodku za ženske »Stremite k vodenju - enakost v različnosti«, poudarila Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS, da ima tudi v Sloveniji vsak Janez več možnosti, da postane direktor, rektor, predsednik, kot vse ženske skupaj. Je to podoba družbe, ki ceni posameznico? Je to svet enakih možnosti?

Maja Mikek, soustanoviteljica in izvršna finančna direktorica Celtre, je izpostavila, da so v ZDA ženske bolj samostojne in samozavestnejše. Ko dobijo kompliment za opravljeno delo, rečejo: »Spomni se name tudi pri naslednjem napredovanju.“

Ana Lukner Roljič: »Vedno moraš zaupati sebi kot ženski in vedeti, da ko misliš, da ne zmoreš več, da imaš vedno v sebi še 10% moči, da prideš do cilja!«

Veronika Podgoršek: »Ženske reagiramo čustveno, vse jemljemo osebno. Moškim pa je business samo business«.

Nana Šumrada Slavnič: »Ženske se moramo nehati samosovražiti in nehati biti nevoščljive – to je potrata energije.

Sonja Klopčič: »Ženske so bistveno bolj kritično ocenjene glede izpolnjevanja kriterijev za napredovanje v primerjavi z moškimi.«

Naslednje leto bi bilo zanimivo izvedeti več o vlogi spodbud pri zagotavljanju enakih možnosti. Kako bi bilo, če bi bile nagrade izvršnega poslovodstva odvisne od kazalnikov o izpolnjevanju kvot raznolikosti namesto dobička? Ali, če bi bilo napredovanje mentorjev odvisno od napredovanja mentorirancev? Vendar to ni pravi cilj. Zanima nas namreč predvsem pravičnost.

 

Tea Gasser, PwC, MCBD Leader, vodja iniciative Stremite k vodenju, ki se osredotoča na žensko vodenje in spodbujanje enakosti med spoloma.