Državni proračun lani s 3,1 milijarde evrov primanjkljaja

31.1.2022

evri9
Primanjkljaj je za 406 milijonov evrov nižji kot v letu 2020.

Državni proračun je leto 2021 po zadnjih izračunih finančnega ministrstva končal s 3,1 milijarde evrov primanjkljaja, kar je 406 milijonov evrov manj kot v letu 2020. K nižjemu primanjkljaju je prispevala občutna rast prihodkov, predvsem na račun višje rasti dohodnine, davka od dohodkov pravnih oseb, davka na dodano vrednost in evropskih sredstev.

V letu 2021 so prihodki državnega proračuna znašali nekaj manj kot 11,2 milijarde evrov, kar je 23,1 odstotka več kot leto prej, je danes objavilo finančno ministrstvo. Odhodki so bili z nekaj več kot 14,2 milijarde evrov od tistih v letu 2020 višji za 13,4 odstotka.

Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so po teh podatkih skupaj dosegli 9,2 milijarde evrov, kar je 21,9 odstotka več kot v letu 2020. Pri tem se je dohodnine steklo v proračun 30 odstotkov več, davka od dohodkov pravnih oseb 44,2 odstotka več, davka na dodano vrednost (DDV) pa 19,9 odstotka več. Trošarin je bilo v proračun vplačanih 11,9 odstotka več.

Razloge za tako veliko odstopanje pri DDV na finančnem ministrstvu pripisujejo učinku zadržane potrošnje kot posledice zaprtja javnega življenja in interventnih ukrepov za zajezitev epidemije, kar se je v letu 2020 odrazilo v zastoju gospodarske aktivnosti in potrošnje prebivalstva. Poleg tega so v letu 2020 nekatera podjetja pri plačilu obveznosti iz naslova DDV zaprosila za odlog in obročno plačevanje davčnih obveznosti.

Na strani odhodkov so se obveznosti za plačilo plač in prispevkov lani v primerjavi z letom 2020 povečale za 9,4 odstotka, tudi zaradi napredovanj in dogovora o plačah ter dodatkov za delo v rizičnih razmerah.

Za subvencije, kot je denimo povračilo nadomestila plače za čakanje na delo in skrajšani delovni čas, je bilo lani namenjenih 41,7 odstotka manj denarja kot leto prej. Za transferje posameznikom in gospodinjstvom je bilo izplačano 28,8 odstotka več, transferji javnim zavodom pa so se povečali 28,8 odstotka.

Za ukrepe po protikoronski zakonodaji je država lani izplačala 2,6 milijarde evrov, potem ko se je v letu 2020 ta številka ustavila pri 1,9 milijarde evrov.

Vplačila v proračun EU so v letu 2021 znašala 628,9 milijona evrov in so bila glede na leto 2020 višja za 19,5 odstotka. Ta rast je skladna s sprejetim proračunom EU in je posledica izstopa Združenega kraljestva iz unije, so pojasnili na ministrstvu.

Stanje dolga državnega proračuna se je konec lanskega decembra oblikovalo pri 35,9 milijarde evrov. Izdatki za poplačilo domačih in tujih obresti so sicer lani znašali 726,8 milijona evrov.

Vir: STA