Državna subvencija za plače delavcem, ki čistijo podjetja, in še drugi novi popoplavni interventni ukrepi za podjetja

1.9.2023

poplave ciscenje2
Foto: Vlada RS

Po noveli zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki je med avgustovsko povodnjijo uničenim in oškodovanim podjetjem med drugim omogočila subvencije za čakanje na delo in pomoč zaradi višje sile, so poslanci sprejeli še zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov, ki za podjetja in slovensko gospodarstvo prinaša 6 ključnih ukrepov. Kateri so, kakšne so njihove podrobnosti?

  • Za pomoč pri obnovi po poplavah in plazovih se ustanovi sklad za obnovo Slovenije, ki se polni s sredstvi iz državnega proračuna, evropskimi sredstvi, donacijami in drugimi podobnimi prilivi. V sklad gredo tudi zaslužki zaposlenih od dveh prostovoljnih solidarnostnih sobot (prva bo letos, druga prihodnje leto) oziroma solidarnostni prispevek, ki se obračuna od dohodnine in še nekaterih drugih prejemkov (oddajanje prostorov v najem, plačilo za poslovno uspešnost, dohodki iz kapitala). Koliko v sklad prispevajo podjetja? 0,8 odstotka od osnove za obračun davka od dohodkov pravnih oseb.
  • Podjetja lahko posojila odplačajo z 12-mesečnim moratorijem.
  • Uničene in med poplavami poškodovane listine, ki so v javnih evidencah, lahko podjetja zamenjajo brezplačno.
  • Če zaposleni v delovnem času pomagajo čistiti poplavljeno ali od plazu uničeno podjetje, prejmejo polno avgustovsko plačo. V tem primeru delodajalec zaprosi za povračilo nadomestila delavskih plač na zavodu za zaposlovanje, in sicer za obdobje od 3. avgusta do konca trajanja odstranjevanja posledic poplav in plazov oziroma najdlje do 3. septembra. Elektronsko vlogo lahko delodajalec odda do 18. septembra, pred oddajo pa mora zaposlenemu pisno odrediti obveznost odpravljanja posledic poplav in plazov.
  • Delavci iz tretjih držav, ki jih na trgu dela že zdaj primanjkuje in so nujno potrebni za odpravo posledic poplav in plazov, lahko z delom začnejo takoj, saj lahko prve tri mesece oziroma do pravnomočne odločitve o vlogi za izdajo enotnega dovoljenja delo opravljajo na podlagi izdanega dovoljenja po mednarodnem sporazumu z BiH ali Srbijo ali podanega soglasja zavoda za zaposlovanje do pravnomočne odločitve o vlogi za izdajo enotnega dovoljenja.
  • Delodajalcem, ki presegajo kvoto zaposlenih invalidov, invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom se do 31. decembra 2023 omogoča poraba javnih sredstev, ki jih vodijo na kontu 96, tudi za sanacijo nastale škode zaradi poplav in plazov v avgustu 2023, in sicer za nakup opreme, ki je bila poškodovana do višine stanja neamortizirane vrednosti in nakup materiala in rezervnih delov, ki so bili poškodovani in se uporabljajo v proizvodnji.

Vir: Uradni list RS