Država v prvem četrtletju s precej nižjim primanjkljajem kot pred letom dni

30.6.2022

Slovenija73

Sektor država je v prvem četrtletju letos pridelal 405 milijonov evrov primanjkljaja, kar je 3,1 odstotka BDP, je objavil statistični urad. Primanjkljaj je bil ob ugodnih gibanjih prihodkov in odhodkov precej nižji kot pred letom dni. Javni dolg je bil ob koncu marca pri 40,22 milijarde evrov ali 75,1 odstotka BDP, poroča STA.

V zadnjem lanskem trimesečju je bil primanjkljaj pri 648 milijonih evrov ali 4,6 odstotka BDP, v trimesečju pred tem pa pri 322 milijonih evrov ali 2,4 odstotka BDP. Je bil pa bistveno višji v prvih dveh trimesečjih 2021. V prvih treh mesecih lani je dosegel 919 milijonov evrov ali 7,9 odstotka BDP.

Celotno lansko leto so slovenske javne finance končale z 2,706 milijarde evrov primanjkljaja, kar predstavlja 5,2 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP).

Skupni javnofinančni prihodki so se v prvih treh mesecih leta ustavili pri 5,65 milijarde evrov. Medletno so bili višji za 434 milijonov evrov ali za 8,3 odstotka.

Skupne prihodke so najbolj povečali višji davčni prihodki. Ti so se medletno dvignili za 285 milijonov evrov ali 11,7 odstotka. Prihodki iz socialnih prispevkov so bili višji za 101 milijon evrov ali 4,7 odstotka.

Skupni izdatki države so medtem znašali nekaj več kot 6,05 milijarde evrov in bili od izdatkov v enakem četrtletju lani nižji za 79 milijonov evrov ali 1,3 odstotka. Izdatki za subvencije so se ob odpravi raznih protikoronskih ukrepov znižali za 346 milijonov evrov ali 76,7 odstotka. Prav tako so ob odpravi raznih koronskih dodatkov upadla sredstva za zaposlene, in sicer za 91 milijonov evrov ali 5,5 odstotka.

Po drugi strani so se najizraziteje zvišali izdatki za socialna nadomestila v denarju in naravi. Ti so se povečali za 266 milijonov evrov ali za 11,3 odstotka. Vmesna potrošnja države je bila višja za 64 milijonov evrov ali za 9,2 odstotka. Dvignili so se tudi izdatki za bruto investicije, in sicer za 33 milijonov ali za 6,4 odstotka.

Izdatki za obresti so se ob izvedenih ukrepih za prestrukturiranje dolga v zadnjih letih še naprej zniževali in bili za 14 milijonov evrov ali za 8,1 odstotka nižji kot v enakem obdobju prejšnjega leta.

Konsolidirani bruto dolg države je konec prvega letošnjega četrtletja dosegel nekaj več kot 40,22 milijarde evrov ali 75,1 odstotka BDP. V primerjavi s stanjem na koncu 2021 je bil višji za skoraj 1,37 milijarde evrov, saj se je država na novo zadolžila.

Glede na konec prvega četrtletja 2021 je bil dolg sicer za 75 milijonov evrov višji, a je bilo to v deležu od BDP zaradi visoke lanske gospodarske rasti za 9,9 odstotne točke manj.

Dolg države na centralni ravni je bil ob koncu letošnjega prvega trimesečja pri skoraj 39,49 milijarde evrov ali 73,7 odstotka BDP, na lokalni ravni pa 934 milijonov evrov ali 1,7 odstotka BDP.

Vir: STA