Dr. Iztok Seljak novi predsednik Združenja Manager

27.3.2023

Dr4. Iztok Seljak je novi predsednik Zdruzenja Manager

Novi predsednik Združenja Manager za obdobje 2023 – 2026 je postal dr. Iztok Seljak, direktor Hidrie Holding, ki so ga izvolili člani Združenja Manager na e-občnem zboru. 

Iztok Seljak je doktor ekonomskih znanosti na področju brezogljične mobilnosti prihodnosti in inovacij poslovnih modelov. Doslej je bil tudi član Nadzornega odbora Združenja Manager, že leta 2002 pa je prejel tudi priznanje za mladega managerja leta. Ob izvolitvi je poudaril:

»Naš skupen temeljni cilj vseh slovenskih managerjev in voditeljev je občuten dvig življenjskega standarda v Sloveniji na primerljivo raven z najbolj razvitimi državami. To lahko dosežemo samo z rastjo naše celovite konkurenčnosti in ustvarjene dodane vrednosti ter z odgovornim vzpostavljanjem vseh za to potrebnih pogojev. V to moramo zato tudi produktivno in odgovorno vpeti vse razpoložljive sile v družbi.

Slovenski managerji bomo kot odgovorni voditelji naredili vse v naši moči za občuten dvig naše skupne produktivnosti. Poglobili se bomo v ključne izzive prihodnosti s ciljem, da najdemo najbolj kreativne in inovativne odgovore. K njihovi skupni realizaciji bomo povabili vse deležnike v družbi, ki k temu lahko in morajo odgovorno doprinesti, vključno z in nikakor ne samo z vsakokratno vladajočo politiko.«