dr. Iztok Seljak: Čas je, da poletimo

26.6.2023

Foto Andraz Kobe 208

Pred parimi leti se mi je nekje zapisalo, da so zdrave, propulzivne, uspešne sredine in okolja, če hočete družbe, tiste, v katerih so njihovi člani v stanju sposobni v medsebojnem dialogu konstruktivno opredeliti skupne cilje in jih skupaj uresničevati v dobro vseh. In to delati vedno znova, na dolgi rok.

Neuspešne pa so tiste sredine in okolja in družbe, kjer tega nikakor niso sposobni. V takih družbah posledično v tem tako nastalem praznem prostoru, vakumu, hitro prevladajo ozki interesi posameznikov ali ozkih interesnih skupin, samo za njihovo lastno dobro in dobro tistih, ki so z njimi, v škodo vseh drugih.

Prve, zdrave, uspešne sredine so tiste, v katerih se posledično nova vrednost ustvarja in primerno uravnoteženo motivacijsko deli med vse, ki jo ustvarjajo, z ustreznimi socialnimi korektivi za tiste, ki ne morejo, ne pa nočejo doprinašati k temu.

Druge, nezdrave družbe pa so tiste, v katerih se vrednost tako in drugače uničuje in imajo na dolgi rok posledično vsi manj.

V realnosti so vse sodobne družbe posejane nekje med tema dvema skrajnostnima. Bolj so ujete v negativni vzorec, slabša je pri njih vsesplošna situacija, in bolj znajo peljati pozitivni vzorec, bolj so uspešne.

Naš namen ni, da se pri tem gremo politiko, ravno obratno, naš namen je, da se ne gremo politike, in to tako, da se v tem našem razmišljanju in pristopu dvignemo daleč nad kakršnokoli vsakokratno politiko.

Naš namen pa je, da kot odgovorni in sposobni člani naše skupnosti, kot odgovorni in uspešni poslovni voditelji, potegnemo Slovenijo iz še vse preveč ujete v tem drugem, negativnem vzorcu, modelu, bistveno bolj odločno v prvi, pozitiven vzorec/model. Najprej in vedno z lastnim primerom.

Naš namen je, da s tem ciljem jasno in enostavno in vsem razumljivo opredelimo vsebine, ki so v skupnem interesu nam vsem in jih postavimo kot ogledalo najprej nam samim, in zatem vsakokratni politiki in vsem drugim deležnikom, ki so odgovorni za njihovo uresničevanje. 

Te vsebine niso ne leve ne desne, ne črne ne bele, so kvečjemu globoko zelene v enem povsem drugem pomenu besede. So tiste, ki nas bodo ponesle čim bolj naravnost naprej in navzgor, vse skupaj, v dobro vseh.

In s temi vsebinami, z njihovim identificiranjem, se sedaj v Združenju Manager, v združenju odgovornih poslovnih voditeljev, pospešeno ukvarjamo, ker želimo enostavno zagotoviti, da bomo Slovenijo peljali po poti zdrave, propulzivne, uspešne družbe.  

Pa čeprav se bomo pri tem, kot ugotavljamo, že na samem začetku najprej trdo soočili s pomanjkanjem ambicioznosti, s pomanjkanjem lakote po uspehu, z lažno skromnostjo zgolj kot opravičilom za našo nesposobnost, s sprijaznjenostjo s povprečnostjo, ki vodi do pretiranega kontraproduktivnega egalitarizma in posledično k enakosti v revščini namesto raznolikosti. Pa čeprav se bomo najprej soočili z nesprejemanjem uspešnosti, z nevoščljivostjo, z delovanjem enega proti drugemu namesto eden z drugim in za drugega, ter z nesposobnostjo našega medsebojnega povezovanja in sodelovanja.

Skrajni čas je, da se z prav vsemi njimi odločno soočimo in se jih kot narod dokončno očistimo, sicer bomo namesto, da končno vendarle poletimo, še nadaljnjih 30 leti trdno prikovani na zemljo. Ali, kot skupaj ugotavljamo - edini pravi način, da ne ostanemo zadaj je, da smo stalno spredaj. Kajti spredaj je vedno dovolj prostora, zmanjkuje ga tistim zadaj. 

Vsem članom in članicam želim lepo poletje in se vidimo na Managerskem kongresu konec septembra, na katerem bomo poleteli s polnimi jadri. 

dr. Iztok Seljak, predsednik Združenja Manager