Dodatnih 95 milijonov za omilitev posledic epidemije

1.10.2020

denarna pomoc4

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je s SID banko podpisalo sporazum o financiranju, s katerim se obstoječemu skladu SID banke pridružuje nov Sklad skladov covid-19 v višini 95 milijonov evrov. Njegov namen je omiliti posledice epidemije na gospodarstvo prek mikroposojil ter posojil za raziskave, razvoj in inovacije.

Sklad skladov covid-19 je nov sklad v okviru SID banke, ki je namenjen predvsem odpravi in blaženju negativnih posledic covida-19 ter pomoči naložbam podjetij. Z ugodnimi mikroposojili in posojili nudi možnost financiranja obratnih sredstev na naložbenem področju podjetništva ter raziskav, razvoja in inovacij, s čimer podjetjem pomaga pri zagotavljanju likvidnosti in lažjemu okrevanju. Več