Dodaten rok za prijavo škode, ki so jo podjetja utrpela med nedavnimi poplavami, je 20. september, a pozor, pozor

22.8.2023

poplava druga
Popisano in ocenjeno škodo na strojih, opremi, zalogah in upadu prihodkov lahko podjetja po novem oddajo do 20. septembra. S tem si bodo zagotovila državno pomoč, ne pa tudi predplačila pomoči za odpravo posledic katastrofalnih poplav. Zatorej; če potrebujete predplačilo, pohitite s popisom in oceno škode oddaje do 1. septembra. Foto: Vlada RS

Ker nekatera med nedavnimi poplavami prizadeta podjetja do 1. septembra ne bodo uspela popisati škode na strojih, opremi, zalogah in izpadu prihodkov, je gospodarsko ministrstvo na pobudo delodajalcev določilo dodaten rok za popis škode. Ta se izteče 20. septembra. A pozor, pozor. Če podjetje izbere podaljšan rok, izgubi pravico do predplačila pomoči.

Poglejmo podrobnosti, s katerimi vlada podjetja sicer sproti seznanja na spletni strani, na kateri so zbrani in predstavljeni vsi ukrepi za pomoč gospodarstvu po nedavnih poplavah.

  • Medtem ko morajo med poplavami oškodovana podjetja škodo na poslovnih stavbah prijaviti na občini, morajo škodo na strojih, opremi, uničenih zalogah in izpadu prihodkov popisati, oceniti in na posebnem obrazcu prijaviti na gospodarskem ministrstvu. S tem si zagotovijo državno pomoč v višini največ 60 odstotkov dejanske škode in največ 50 odstotkov, če podjetje ni imelo urejenega zavarovanja.
  • Podjetja, ki zaradi poplav ne morejo poslovati ali imajo oteženo poslovanje, morajo popis škode na opremi, strojih, zalogah in izpadu prihodkov oddati do 1. septembra. S tem si za sanacijo zagotovijo predplačilo pomoči, in sicer v višini do 10 odstotkov ocenjene škode.
  • Če bodo podjetja popisano škodo na ministrstvu oddala po prvem šolskem dnevu, a najpozneje do 20. septembra, bodo prav tako deležna državne pomoči, ne bodo pa dobila predplačila za odpravo posledic škode.
  • Roki za subvencije ostajajo nespremenjeni. Za subvencije za višjo silo, zaradi katere zaposleni ne morejo na delo, lahko delodajalci zaprosijo najkasneje do 28. avgusta, za subvencije za čakanje na delo v 15 dneh od napotitve zaposlenih na začasno čakanje, subvencije pa bodo morali vrniti, če ne bodo strogo sledili popoplavnim določbam.

Vir: MGTŠ