Do konca leta gospodarstvu na voljo 258 milijonov evrov povratnih sredstev

18.6.2023

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport skupaj s SID banko do konca leta omogoča 158 milijonov evrov ugodnih posojil in različnih finančnih instrumentov. Predvidoma jeseni pa nameravamo vzpostaviti nov sklop posojil v višini 100 milijonov evrov za podjetja, ki jih je prizadela energetska ali ukrajinska kriza.

Trenutno je podjetjem do konca leta iz Sklada skladov in Sklada skladov – covid19 na voljo še 93 milijonov evrov prostih sredstev, in sicer za raziskave, razvoj in inovacije, financiranje malih in srednje velikih podjetij (MSP), krožnega gospodarstva, mikroposojila ter lastniško in kvazi-lastniško financiranje. V okviru posojilnih skladov je na voljo 41 milijonov evrov za zagotavljanje likvidnosti in spodbujanje investicij za podjetja, ki so utrpela škodo v energetski krizi, šest milijonov evrov za financiranje v turistični panogi ter 18 milijonov evrov za tehnološke inovacije v kapitalskih družbah.

Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport, je na novinarski konferenci izpostavil turbulentno leto, ki so ga zaznamovale energetska kriza, rusko-ukrajinska vojna, motnje v dobavah surovin in hkratno intenzivno preobrazbo gospodarstva v zelene tehnologije in digitalizacijo. Ministrstvo je zato podjetjem lani in letos dodelilo 440 milijonov evrov nepovratnih pomoči v energetski krizi, letos pa bo podjetjem na voljo preko 300 milijonov evrov nepovratnih razvojnih sredstev, kar je ministrstvo predstavilo gospodarstvu že februarja letos.

Minister Han je poudaril, da pa je v času višjih obrestnih mer, inflacije in negotovosti za podjetja pomembno tudi dostopno in ugodnejše povratno financiranje gospodarstva tako za spodbujanje investicij kot za zagotavljanje likvidnosti podjetij. »Na tem področju ministrstvo in SID banka združujemo moči in finančna sredstva. Skupaj lahko naredimo več za dobro slovenskega gospodarstva, kot bi vsaka institucija posebej« je dejal Han in poudaril: »Letos do konca leta ponujamo skupaj s SID banko 258 milijonov evrov povratnih sredstev različnih ukrepov

Ob tem je izpostavil prednosti financiranja s povratnimi sredstvi preko SID banke: »Podjetja imajo ugodnosti pri posojilnih pogojih kot na primer, lahko podpremo bolj tvegane posle, nižjo obrestno mero, daljše ročnosti ali moratorij na odplačilo glavnice, nižja zavarovanja. Denar v obliki povratnih sredstev lahko ponudimo večkrat, sredstva se multiplicirajo in tako lahko podpremo več podjetij.« Sredstva, ki jih bodo vrnili končni prejemniki, bodo tako na voljo za podobne namene tudi po letu 2023. Hkrati pa bodo iz finančne perspektive 2021-2027 na voljo nova, dodatna kohezijska sredstva za finančne instrumente.

Ob tem je predsednik uprave SID banke, Borut Jamnik, povedal: »V SID banki smo upravičeno ponosni na uspešnost dosedanjega črpanja, koriščenja in plasiranja kohezijskih sredstev, ki smo ga dosegli skupaj s finančnimi posredniki in s tem omogočili izjemne multiplikativne učinke. S povezovanjem različnih ministrstev pa smo dokazali, da znamo učinkovito sodelovati, koristiti in centralizirano upravljati kohezijska sredstva. Prihodnost vidimo tudi v kombiniranju povratnih in nepovratnih sredstev, saj to vodi k izboljšanju in zaprtju finančnih konstrukcij projektov ter oblikovanju prilagodljivih finančnih rešitev potrebam investitorjev, ki jih bo zaradi multiplikativnih učinkov spodbudilo h kreditiranju izvedljivih, preudarnih in trajnostnih naložbenih projektov, ki so nujno potrebni ob nadaljnjem razvoju slovenskih podjetij in občin.«

Več na spletni strani Vlade RS.

Vir besedila in foto: Vlada RS