Do 10. novembra se prijavite na razpis za ugodna naložbena posojila

2.11.2021

denarna pomoc38

Le še do 10. novembra oz. do porabe sredstev se lahko prijavite na javni razpis Slovenskega regionalno razvojnega sklada za naložbena posojila.

Za posojilo lahko zaprosijo podjetja vseh velikosti, najeti je mogoče od sto tisoč do 1,5 milijona evrov. Sofinanciranje sklada je lahko do 75 odstotkov upravičenih stroškov. Posojila se dodeljujejo po obrestni meri, ki vsebuje elemente državnih pomoči, in v skladu z regionalno shemo državnih pomoči. Skupna doba vračanja posojila je do 15 let z možnostjo moratorija do 36 mesecev.

Vir: Finance