Divna Brkić Hendrickx : Kaj vodstva pričakujejo od komunikatorjev in ali jim ti znajo dostaviti rezultat?

28.11.2022

Kaj vodstva pričakujejo od komunikatorjev in ali jim ti znajo dostaviti rezultat?

To je bila le ena od tem, ki so se je lotili v globalni raziskavi ICCO (Mednarodna organizacija komunikacijskih svetovalcev) za obdobje 2021-2022. Poročilo je zanimivo tudi za slovenska podjetja, saj ponuja možnosti za samorefleksijo in primerjavo s svetom.

Na vprašanje, kaj so najpomembnejši cilji vodstev podjetij na področju komuniciranja, respondenti navajajo izboljšanje ugleda podjetja (63% odgovorov), povečanje prodaje (52% odgovorov) in izgradnjo znamke (46% odgovorov). Dobra novica za komunikatorje: podjetja vse bolj razumejo, da komuniciranje nima le taktične, ampak strateško vlogo pri doseganju teh ciljev. A z dobrimi novicami ponavadi pridejo tudi izzivi in večja pričakovanja. “V Klipingu opažamo, da so podjetja vedno bolj racionalna pri porabi sredstev, zato morajo biti komunikatorji vse bolj spretni pri dokazovanju učinkovitosti svojega dela,” pravii Divna Brkić, direktorica Klipinga. Aktivnosti, ki ne bodo imele izmerjene neposredne povezave z doseganjem zgoraj opisanih ciljev, bodo obravnavane kot potrata časa in denarja.

Uporaba komunikacijskih metrik je v porastu: več kot 50% respondentov (več kot 10% porast v primerjavi z letom 2021) jih uporablja tako za načrtovanje prihodnjih aktivnosti, sprejemanje odločitev kot tudi za upravičevanje komunikacijskih investicij. Zanimivo bi bilo pogledati, kakšen je ta delež v slovenskih podjetij, v zadnji raziskavi na to temo se je gibal okrog 30%. Najbolj pogosto spremljani kazalniki uspešnosti komuniciranja so povezani z merjenjem medijske pojavnosti (vključenost na družbenih omrežjih, pogostost in ton poročanja medijskih objav). Ključna naloga komunikatorjev v prihodnosti bo, da bodo znali te kazalnike bolj neposredno povezati z doseganjem organizacijskih ciljev.

Divna Brkić Hendrickx , Kliping