Digitalna transformacija in svoboda “za”

11.8.2017
Robert Trnovec 3

Digitalna tehnologija nam že sedaj ponuja izjemne načine povezovanja. Sodelovanje na osebnem nivoju, znotraj organizacij ali med organizacijami je osvobojeno starih, okornih in časovno potratnih operacij. Pri razmišljanju o prihodnosti digitalnega, tehnološko naprednega sveta in osvobojenosti od starih vzorcev povezovanja in sodelovanja, vidim vzporednico s konceptom svobode »od« in svobode »za«.


Zelo poenostavljeno povedano, svoboda »od« označuje osvobojenost od restrikcij, ki so posamezniku vsiljene s strani drugih. Zgodovina je polna bojev in revolucij v imenu osvobajanja od takih restrikcij. Svoboda »od« je izjemno pomemben dosežek, a sama po sebi je prav tako lahko destruktivna sila, v kolikor ni nadgrajena s svobodo »za«, z ustvarjalnostjo in s pozitivno uporabo te svoboščine za uresničitev vseh naših potencialov. To zahteva resnično povezanost z drugimi, ki presega površinske vezi konvencionalnega družbenega odnosa in ustaljenih interakcij ter vodi v povsem novo obliko povezanosti s celotnim svetom in samoaktualizacijo.


Vse več organizacij v praksi prepoznava pozitivne učinke digitalne transformacije na poslovne rezultate ter na odnose in načine sodelovanja znotraj organizacije in navzven. Vedno več nas je, ki smo sprejeli to tehnološko omogočeno svobodo »od« starih vzorcev. A pomemben je naslednji korak - uveljavitev svobode »za«. Kaj bomo storili s to novo možnostjo povezovanja?


Če sedanje načine sodelovanja samo prepustimo inerciji tehnološkega napredka, bomo na kratek rok sicer še vedno želi sadove digitalne transformacije, a ne bomo izkoristili vseh potencialov, ki se nam ponujajo. Pravi ustvarjalni potencial digitalnega napredka vidim v odgovorni vzpostavitvi novega sistema sodelovanj, ki bo demokratično vključeval prav vse, ne le bogate in razvite.

 

Robert Trnovec
generalni direktor Adriatic regije podjetja Microsoft in član Združenja Manager