Delo o Umarjevi napovedi: gospodarska rast nižja, inflacija pa višja

9.4.2022

UMAR2

Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2022 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) še vedno čaka na dokončno obravnavo na vladi. Ta je obravnavo na seji 24. marca prekinila, nato pa je ni več uvrstila na dnevni red. Napoved ima sicer še oznako interno in je zaupne narave, a so neuradno v Delu razkrili, da naj bi Umar napoved letošnje rasti znižali s 4,7 na 4,2 odstotka, rasti v letu 2023 pa s 3,3 na tri odstotke. Na drugi strani naj bi se inflacija zaradi znanih vzrokov zvišala: decembra naj bi medletno znašala 5,4 odstotka, decembra 2023 pa naj bi se znižala na 2,4 odstotka. 

Več v Delu