Davčna reforma naj bo priložnost za dvig konkurenčnosti Slovenije

14.3.2023

bf283bdf6b30a2584860

V Združenju Manager pozdravljajo, da je na dnevni red koalicije prišla tudi davčna reforma, ki bo na vrhu na Brdu pri Kranju obravnavana danes. Ob tem poudarjajo, da je davčna reforma ključna za izvedbo tudi drugih predvidenih reform, saj so javnofinančne zmožnosti temelj za kakršnekoli razvojne korake. V Združenju Manager pozivajo, da davčno reformo izkoristimo za dvig konkurenčnosti Slovenije, saj je ta podlaga za uspešno delovanje gospodarstva, le dodana vrednost, ki jo gospodarstvo ustvari, pa omogoča vzdrževanje in nadaljnjo rast blaginje. Slovenija je po zadnji meritvi inštituta IMD po konkurenčnosti 38. izmed 63 spremljanih držav.

Po mnenju Združenja Manager je razvojna davčna politika tista, ki je javnofinančno vzdržna in odgovorna. Davčne prerazporeditve morajo iti v smeri povečevanja naše konkurenčnosti, upoštevati morajo specifike zelenega prehoda, delovati pa morajo proticiklično in robustno v podporo ljudem in gospodarstvu v primeru kriz. Predvidljivost, preglednost in stabilnost morajo postati davčne vrednote.

Prestrukturiranje davkov in drugih dajatev morajo zasledovati cilj manjše obremenitve dela. Povprečni zaposleni v Sloveniji so bili namreč leta 2021 po podatkih OECD 5. najbolj obremenjeni po davčnem primežu izmed članic OECD. Po vzoru naših glavnih konkurentov bi morali zmanjšati tudi obremenitve najbolj produktivnih zaposlenih, ki ustvarjajo najvišjo dodano vrednost, in za katere tekmujemo na evropskem in globalnem trgu. Morebiten izpad davčnih prihodkov je mogoče nadomestiti z obdavčitvijo na področjih, kjer smo v Sloveniji primerljivo manj obdavčeni (npr. premoženje), ob tem pa se mora upoštevati tudi pozitivne finančne učinke zaradi manjše obremenitve dela (npr. rast potrošnje). V Združenju Manager odločevalce tudi pozivajo, da reformno vnemo, ki jo v zadnjih mesecih veliko komunicirajo, izkoristijo tudi na področjih organizacije dela in delovnih procesov, ki pomembno vplivajo na odhodkovno rast proračuna, tj. odhodkih javnega sektorja.

Andrej Božič, predsednik Združenja Manager: »V Združenju Manager in gospodarstvu že vrsto let opozarjamo in pozivamo k razbremenitvi plač zaposlenih. Plače v Sloveniji so namreč med najbolj obremenjenimi na ravni EU in OECD. Slovenska podjetja, ki so zelo odprta, pa se za zaposlene borijo na globalnem trgu. Visoko usposobljene, produktivne razvojne kadre nam je vedno težje zadržati pri nas, obenem pa težko pridobimo izobražene kadre iz tujine. Zavedati se moramo dejstva, da brez talentov ne moremo ustvarjati višje dodane vrednosti, ki je temelj našega družbenega razvoja in blaginje.« 

Pri tem posebej v Združenju Manager posebej poudarjajo, da se moramo reform lotevati celovito in ob zavedanju, da učinkujejo v soodvisnosti druga od druge. V Združenju Manager tako pričakujejo, da bodo danes predstavljena izhodišča upoštevala to dejstvo, in da bo koalicija skozi davčno in druge reforme naslovila ključne razvojne izzive v Sloveniji, kot so ustvarjanje višje dodane vrednosti, večja produktivnost in neugodni demografski trendi.[1] https://data.oecd.org/tax/tax-wedge.htm