Danilo Rošker: Investiramo v naš kulturni jutri!

12.4.2024

rosker
Danilo Rošker, direktor Slovenskega narodnega gledališča Maribor: »Številne profesionalne izkušnje, ki sem si jih nabral med dolgoletnim vodenjem Slovenskega narodnega gledališča Maribor, so me večkrat prepričale v to, da znamo povezovati in prav s tesnim sodelovanjem doseči tisto, kar se je še trenutek poprej zdelo nerealno ali povsem nedosegljivo.« Foto: Damjan Švarc/SNG Maribor

Delovati in ustvarjati na področju kulture in umetnosti v slovenskem prostoru prinaša velikokrat posebne profesionalne izzive, ki od posameznika tudi zaradi majhnosti naše države terjajo nenehno prilagajanje novo nastalim razmeram, kulturnim trendom in usmeritvam ter ne nazadnje tudi logiki trga. Toda že samo ukvarjanje s kulturo in umetnostjo, še posebej z uprizoritveno umetnostjo in glasbo, ki sta tesno prežeti z imenom Slovenskega narodnega gledališča Maribor – Drame, Opere, Baleta, Festivala Borštnikovo srečanje –, je lahko v očeh marsikoga privilegij, saj gre za vsakodnevno srečevanje z dejavnostjo, ki že po definiciji bogati naša duhovna in estetska spoznanja z izvirnimi umetniškimi stvaritvami.

Brez posebnih zadržkov lahko zapišem, da je pojem Slovenskega narodnega gledališča Maribor, ki pod svojo streho združuje kar štiri umetniške entitete – Dramo, Opero, Balet in Festival Borštnikovo srečanje, postal že skorajda sinonim za sodelovanje, in to ne le med omenjenimi enotami, ampak tudi in predvsem z drugimi kulturno-umetniškimi institucijami v Sloveniji, kjer velja posebej omeniti Cankarjev dom Ljubljana ter Festival Ljubljana, z mednarodnim prostorom, kjer odmevno gostujemo, ter z vsemi partnerji iz drugih gospodarskih panog, s katerimi delimo vizije naše skupne prihodnosti.

Prav te si namreč v današnjem času ne moremo zamisliti brez zavedanja o tem, kdo smo in od kod prihajamo, brez naše kulturne samozavesti in ponosa, kakor tudi ne brez odgovornosti do sebe in drugih ter ambicioznosti po preseganju povprečja, saj lahko le tako dosegamo vedno višje in neslutene umetniške vrhove ter z ustvarjanjem izjemnih umetniških dogodkov oziroma vrhunskih »kulturnih produktov« večplastno bogatimo našo kulturno krajino in družbeni prostor nasploh.

Številne profesionalne izkušnje, ki sem si jih nabral med dolgoletnim vodenjem Slovenskega narodnega gledališča Maribor, so me večkrat prepričale v to, da znamo povezovati in prav s tesnim sodelovanjem doseči tisto, kar se je še trenutek poprej zdelo nerealno ali povsem nedosegljivo, saj nas podpirata tudi gospodarstvo in lokalno podjetništvo. Naše skupno znanje, ustvarjalni potencial in ambicioznost po preseganju obstoječih kalupov družbene sedanjosti – ne le v kulturni, ampak tudi v drugih gospodarskih panogah in nasploh – lahko tako postanejo že v najbližji prihodnosti velika zgodba o uspehu, ki pa mora biti vselej zasnovana s širšo družbeno odgovornostjo in solidarnostjo do drugih.

Prepričan sem, da se bo v prihodnosti interes za kulturo in umetnost le še poglabljal, za kar si prizadevamo tudi v Slovenskem narodnem gledališču Maribor – Drami, Operi, Baletu in Festivalu Borštnikovo srečanje –, saj njun prispevek ni viden le v večplastnem žlahtnjenju v kulturo investiranega kapitala v obliki kontinuiranega ustvarjanja visoke dodane vrednosti, ampak istočasno tudi nenehno osmišljata, razveseljujeta in bogatita naša življenja, s tem pa na dolgi rok bistveno prispevata k naši individualni dobrobiti kakor tudi k blagostanju celotne družbe.

 

Danilo Rošker, direktor Slovenskega narodnega gledališča Maribor