Čestitka predsednika in izvršne direktorice Združenja Manager

21.12.2022

Untitled design 2

Drage članice, spoštovani člani,

izteka se leto, ki smo ga v Združenju Manager naslovili kot leto odgovornosti, eni od naših ključnih vrednot. V dogodkih in razpravah, ki so za nami, smo povezovali ključne deležnike v družbi, saj imamo vsi skupaj odgovornost do prihodnosti in razvoja Slovenije. Še posebej v tako negotovih časih, ki smo jim bili priča letos in ki se bodo, kot kaže, nadaljevali v prihodnje. Velika odgovornost je zato tudi v letu, ki je pred nami.

Po tem, ko smo se soočali s pandemijo, s težavami v dobavnih verigah in pri pridobivanju surovin, so prišli izzivi v obliki inflacije, energetske krize ter kritičnega pomanjkanja kadrov. Marsikaj od tega ostaja naš izziv tudi v naprej. Zaradi energetske krize je pod vprašajem konkurenčnost Evrope, znotraj nje pa tudi konkurenčnost slovenskih podjetij, ki so pretežno izvozno naravnana in na njih sloni naše gospodarstvo. Izgubljamo tudi priložnosti na področju globalnega konkurenčnega boja za talente, pridobivanja investicij in kapitala za zagonska podjetja. Situacija nas sama po sebi opozarja, da se mora Slovenija prebuditi in pričeti trdo delati na sistemskih reformah ter na oblikovanju bolj spodbudnega in mednarodno konkurenčnega poslovnega okolja. Na kakšen način, vemo in imamo odlično zapisano v Akcijskem načrtu za družbeno blaginjo, ki je politično široko sprejemljiv, nujni in prepotrebni ukrepi so jasni, vendar pa bo treba tudi na državni ravni nujno preiti od besed k dejanjem. In to ne s koraki nazaj, kot smo opozorili pri zadnjih spremembah zakona o dohodnini, temveč s treznim razmislekom in odločitvami v smeri bolj ambicioznega, razvojno naravnanega okolja, ki bo Slovenijo naredilo bolj konkurenčno in atraktivno tako za izobražene ljudi kot investicije.

Veliko odgovornega dela je tako še pred nami in veseli naju, da k temu lahko prispevamo skupaj, povezani. Ob zaključku leta vam želiva čestitati za uspešno leto in se vam zahvaliti, ker soustvarjate zgodbo Združenja Manager.

Lep božič in vse dobro v letu, ki je pred nami.

Petra in Andrej