Cene storitev pri proizvajalcih lani za 4,1 odstotka višje

18.2.2022

navzgor72
Najizraziteje so se zvišale v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih ter v dejavnosti promet in skladiščenje.

Cene storitev pri proizvajalcih so se po podatkih statističnega urada lani zvišale za 4,1 odstotka. Najizraziteje so se zvišale v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih ter v dejavnosti promet in skladiščenje. V zadnjem četrtletju lanskega leta pa se cene na četrtletni ravni niso spreminjale.

V drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih so se cene storitev pri proizvajalcih zvišale za 5,5 odstotka, v dejavnosti promet in skladiščenje pa so se zvišale za 5,4 odstotka.

V gostinstvu in v poslovanju z nepremičninami so cene storitev pri proizvajalcih po podatkih statističnega urada zrasle za 5,2 odstotka, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 3,3 odstotka ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za en odstotek. Znižale se niso v nobeni dejavnosti.

V zadnjem četrtletju lanskega leta se cene v povprečju niso spreminjale. Po posameznih dejavnostih so se cene na četrtletni ravni najbolj zvišale v dejavnosti promet in skladiščenje (za 1,2 odstotka), nato v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 1,1 odstotka) ter v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 0,3 odstotka).

Na drugi strani so se v zadnjih treh mesecih najbolj znižale cene storitev v gostinstvu (za 4,8 odstotka). V drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih so se znižale za 0,8 odstotka, v poslovanju z nepremičninami pa za 0,6 odstotka, so še zapisali na statističnem uradu.

Vir: STA