CEC s pismom evropskim voditeljem ob zasedanju Sveta EU za energijo

29.9.2022

Izvršni odbor Evropskega združenja managerjev CEC  je naslovil pismo na voditelje EU ob pomembnem zasedanju Sveta ministrov EU za energijo, ki poteka danes, s ciljem, da izrazi svoja stališča o tem, kako sta sedanja energetska in gospodarska kriza povezani z obeti naraščajočih geopolitičnih napetosti in kako predstavljata veliko grožnjo našim gospodarstvom in družbam. Če se z izzivi ne bomo pogumno spopadli, tvegamo, da bomo ogrozili doseganje strateških ciljev za prihodnost.

CEC v pismu izraža željo, da se takoj sprejmejo drzni ukrepi za normalizacijo energetskega trga in sprejmejo vsi potrebni ukrepi za stabilizacijo gospodarstva, ter ponuja svoj prispevek in podporo oblikovalcem politik.

Več