CEC in ZM predstavljata pilotni program Trajnostno voditeljstvo

8.9.2021

Sustainable Leadership Project

Slovenija od 8. do 10. septembra gosti slovenske in tuje managerje, udeležence pilotnega izobraževalnega programa Trajnostno voditeljstvo (Sustainable Leadership). Cilj projekta evropskega združenja CEC, pri katerem Združenje Manager (ZM) sodeluje od začetka, je oblikovati program, ki bo evropske managerje – CEC jih združuje več kot 700 tisoč – izobraževal in opolnomočil z orodji za trajnostno preobrazbo ter tako spodbudil trajnostni razvoj organizacij. Evropske managerje bo med drugim opremil s potrebnimi kompetencami, kot so razumevanje konteksta, ocena pomembnosti, prečne vodstvene sposobnosti (empatija in čuječnost/mindfulness).

S tem projektom se bo izboljšala razpoložljivost programov usposabljanja za managerje na področju trajnostnega razvoja, tako da bodo ti postali strukturni gonilniki sprememb in vpliva na trajnostno prihodnost. V končni fazi bo sprememba v poslovanju verjetno pomenila tudi boljše delovanje Evrope na področju okoljskih, socialnih in gospodarskih razsežnostih trajnosti.

Nosilec projekta je CEC, kot partnerji pa sodelujejo še ZM, Lederne (Dansko združenje managerjev), ULA (nemško združenje managerjev), Eurocadres (evropska konfederacija sindikatov za managerje) in CESI (Sindikat, ki predstavlja evropske javne uslužbence). Projekt financira EU.

V okviru tridnevnega programa je ZM pripravil tudi okroglo mizo o trajnostnem voditeljstvu, udeleženci pa so obiskali Knauf Insulation kot primer dobre prakse na področju trajnosti.