Čas je za korenite spremembe v načinu dela

11.9.2021

delo na daljavo5
Rezultati Adeccove raziskave Resetting Normal 2021 kažejo, da je hibridno delo nova realnost.

Ker je preteklih 18 mesecev za trg dela in delovanje podjetij ter vodenje zaposlenih prineslo veliko sprememb in izzivov, so v Adeccu z raziskavo Resetting Normal 2020: Defining the new era of work dobili vpogled, kakšno je stanje pri zaposlenih.

Kaj torej prinaša prihodnost dela in na kakšen način se bodo izoblikovali novi trendi? Podatki iz raziskave so ključnega pomena za načrtovanje, pravijo v Adeccu in dodajajo, da bo mogoče z njimi usmeriti razvoj v pravo smer in doseči, da bo vsak posameznik zadovoljen na svojem delovnem mestu.

Hibridno delo: nova realnost

Globalno povprečje kaže, da ima 71 % ljudi iz raziskave vso potrebno opremo za delo od doma. Tako se je lanski trend hibridnega dela letos le še potrdil in t.i. 'od devetih do petih' model postaja preteklost. 

Po novih podatkih si v povprečju sodelujoči v raziskavi želijo delati vsaj 53 % časa od doma in 47 % časa v pisarni, a pričakujejo, da bo želeno razmerje delodajalcev 39 % časa od doma in 61 % časa v pisarni. Kar 76 % anketirancev želi obdržati fleksibilnost pri delu.

Adecco4

Od doma si želijo delati starejši in bolj izkušeni delavci, v pisarni pa bi raje ostali mlajši, ki potrebujejo še vodstvo in mentoriranje, ter, zelo zanimivo, mladi starši.

Krajše in bolj fleksibilno

Kar 63 % delavcev trenutno opravi več kot 40 ur dela na teden in po podatkih iz raziskave, bodo tukaj potrebne velike spremembe. Kar 72 % vprašanih bi si želelo, da se dolžina delovnega tedna skrajša, saj 57 % meni, da bi bilo njihovo delo lahko opravljeno v manj kot 40 urah.

Poleg tega 7 od 10 udeleženih pravi, da bi se moralo začeti delo ceniti na podlagi rezultatov in ne na podlagi porabljenega časa. 81% vodij se s tem strinja.

Izgorelost: grožnja za trg dela

Mentalno zdravje je ključnega pomena pri delu. A kar 32 % udeleženih v raziskavi meni, da se jim je mentalno stanje v zadnjih 12 mesecih poslabšalo.

Razlog za to po vsej verjetnosti leži v tem, da je kar 54 % mladih vodij doživelo izgorelost zaradi preveč dela. To je skupina ljudi, ki bo v prihodnosti nosila največjo odgovornost za večino zaposlenih. Poleg tega je 51 % vodij priznalo, da so imeli težave s prepoznavanjem izgorelosti pri delavcih.

Motiviranost je padla

Stopnja motiviranosti je glede na lani upadla za 13 odstotnih točk in razkorak med mnenjem zaposlenih in managerjev se le še povečuje. Vpliv na padec motiviranosti je mogoče pripisati podatku, da je le 48 % vprašanih zadovoljnih s kariernimi priložnostmi v svojem podjetju. Sicer pa 74 % udeleženih v raziskavi meni, da je za njih pomembno, da vodje spodbujajo dobro delovno kulturo ter motivirajo svoje zaposlene. 

66 % anketiranih meni, da potrebujejo nova znanja, da bodo v prihodnosti ostali konkurenčni, s tem, da jih 62 % že dela na pridobivanju le-teh.

Adecco5

Kako naprej?

Managerjem, vodjem vsekakor ni lahko. Vodenje v zadnjih 12 mesecih je bilo zelo zahtevno in ravno zato kar 69 % vodij v raziskavi pravi, da potrebujejo izobraževanja o vodstvenih znanjih. Zdaj ima mentoriranje zagotovljeno le 23 % vodij.

Adecco6

Vodje bodo tako morali biti proaktivni in pridobiti nova znanja ter veščine, poleg tega pa morajo znati zaupati zaposlenim, da bo delo dobro opravljeno. Izražati morajo empatijo, podpirati fleksibilno in zdravo delo, poskrbeti pa morajo tudi za dobro počutje zaposlenih.

Ozadje

Lani so v Adeccu izdali prvo edicijo raziskave Resetting Normal 2020: Defining the new era of work, s katero so v prvih mesecih pandemije od 8.000 zaposlenih v pisarnah iz 8 različnih držav pridobili veliko zanimivih vpogledov v prihodnost dela. Raziskavo so letos še razširili, saj so sodelovali s kar 14.800 posamezniki iz 25 držav. Tako so se anketirancem iz Avstralije, Francije, Nemčije, Italije, Japonske, Španije, Velike Britanije in ZDA pridružili še anketiranci iz Argentine, Belgije, Brazilije, Kanade, Kitajske, Danske, Finske, Grčije, Mehike, Nizozemske, Norveške, Poljske, Romunije, Švedske, Švice, Turčije, pa tudi iz Slovenije. V raziskavi, ki je potekala od 13. maja do 4. junija 2021, so sodelovali zaposleni, stari med 18 in 60 let, ki svoje delo opravljajo v pisarni.

Vir: Adecco