Čas je, da prepoznamo vrednost raznolikih posameznikov

12.5.2021

Luka Erzen2

Maj je mesec raznolikosti. In kaj o njej pravi Luka Eržen, raziskovalec, predavatelj in svetovalec na področju managementa človeških virov, pri čemer se osredotoča na razvoj strategij raznolikosti in vključenosti, ter predsednik 28. generacije IMB na Ekonomski fakulteti v Ljubljani?

"Raznolikost in vključenost sta danes v digitalno odtujenem svetu po mojem mnenju ključnega pomena. Epidemija in z njo povezani ukrepi so zgolj še poglobili težave vključenosti zaposlenih in povečali diskriminacijo. Čas je, da prepoznamo vrednost raznolikih posameznikov, jih opolnomočimo, omogočimo varno delovno okolje, kjer lahko dosežejo in razkrijejo svoj 'najboljši jaz', ter jim damo priložnost, da tvorijo superaditivnost. Kaj to pomeni? Če zaposlimo dve osebi iz različnih okolij, ne dobimo le dveh oseb z različnimi nabori spretnosti. Ker se med njima pojavi tudi sovplivanje, ki lahko ustvari nove ideje, v tej enačbi nastane nova entiteta. Pri vpeljevanju politik raznolikosti in vključenosti gre torej za stalen proces, pri katerem je treba spremljati spreminjajoče se okoliščine in dinamiko časa."

Prav to počne podjetje Novartis, pove Eržen. Tako so nedavno objavili študijo primera dobre prakse, v kateri so natančno predstavili svojo strategijo in pobude, vezane na raznolikost in vključenost, ter vpliv teh na zaposlene: "Na podlagi tega primera dobre prakse smo postavili ključne korake pri vpeljavi strategije raznolikost in vključenosti – prvi korak je samoevalvacija podjetja, kjer zaposleni ocenijo, kako raznoliko in vključujoče je podjetje; drugi korak je nato oblikovanje same strategije, kjer je treba vključiti vse deležnike in ne le vodstvenega kolektiva; tretji korak nato nadaljuje zgodbo z opolnomočenjem zaposlenih preko podpornih skupin in drugih oblik sponzorstev; zadnji korak pa narekuje povezovanje z družbo in ostalimi podjetji, kajti na D&I (raznolikost in vključenost) področju smo vsi v istem čolnu."

Eržen doda, da si lahko podjetja nedvomno pomagajo pri samoevalvaciji s testom, ki je objavljen na spletni strani ZM, nato pa uporabijo in vključijo načela raznolikosti in vključenosti, ki so nastala v sodelovanju z različnimi strokovnjaki znotraj delovne skupine za raznolikost pri sekciji mladih managerjev. Če želijo podjetja pripraviti celostno strategijo, predlaga, da upoštevajo in vključijo vseh 10 načel in v okviru tega pripravijo posamezne pobude, ki bodo spodbujale in povečevale učinkovitost vpeljave le-teh.