Čas: dragocena in podizkoriščena surovina produktivnosti

19.4.2023

69

Na današnjem MQ treningu smo se naučili, kako upravljati s časom, da bomo produktivnejši, hitrejši, boljši. Kot je v uvodu povedala Petra Juvančič: “Pogled na Akcijski načrt Združenja Manager za višjo rast produktivnosti, ki sicer naslavlja tudi širšo družbeno blaginjo, nam pove: pri produktivnosti imamo rezerve, prav tako pri dodani vrednosti. Lahko rečemo, da je del tega odvisno od poslovnega okolja, v katerem delujemo, pa vendar: del pa tudi od nas samih.”

In naše rezerve so v upravljanju s časom, kajti sekunde štejejo - kot je povedal zlati olimpijec Benjamin Savšek, Beni. Ter je potrdila tudi mag. Edita Krajnović, ki je tudi tokrat vodila naš trening. 

Svoje izkušnje so z nami delili tudi vrhunski managerji, ki so že med najboljšimi na svojem področju - Jernej Zupančič, direktor Cleangrada, mag. Sabina Sobočan, direktorica Varis Lendava in mag. Robert Sraka, direktor za področje IT in digitalne transformacije Big Bang.

Zakaj so najboljši? Ker imamo vsi 24 ur na dan, oni pa jih najboljše izkoristijo. Cilj ni delati več, cilj je biti produktivnejši. In kot nas je naučil Tone Stanovnik, direktor Spica GROUP: “Pomembno je postaviti prioritete in najti ravnovesje med časom za delo, prostim časom pa tudi časom za družino in počitek.”

Za zaključek nas je z idejami za digitalno preobrazbo in produktivnojšo prihodnost navdušil Pawel Bialka iz Gartnerja, ki je tudi izpostavil pomen ESG, kar bo tema našega naslednjega MQ treninga, na katerega se lahko že prijavite

Galerija
Sponzor