Bruto domači proizvod je v zadnjem četrtletju 2020 upadel za 4,5 odstotka, v letu 2020 za 5,5 odstotka

26.2.2021
Depositphotos 30373153 xl 2015 1

Bruto domači proizvod (BDP) se je v četrtem četrtletju 2020 zmanjšal za 4,5 odstotka, v letu 2020 pa za 5,5 %, kar je manj od predvidevanj domačih in tujih institucij. Razlog so bila predvsem ugodna gibanja v izvoznem delu gospodarstva in gradbeništvu.

UMAR:

"Po danes objavljenih podatkih Statističnega urada RS je bil medletni upad realnega BDP v zadnjem lanskem četrtletju (-4,5 %; -5,0 % desezonirano) manjši od naših pričakovanj in tudi znatno manjši kot v drugem četrtletju (-12,9 %). Po visoki četrtletni rasti v tretjem četrtletju je BDP v četrtem četrtletju ponovno upadel (-1 %, prilagojeno za sezono in delovne dni), in sicer nekoliko bolj kot v povprečju EU (-0,4 %, prilagojeno za sezono in delovne dni). Posledično je bil tudi medletni padec večji kot v EU-27 (-4,8 % v EU, desezonirano). »V celotnem letu 2020 je bil padec gospodarske aktivnosti 5,5-odstoten in manjši od naših pričakovanj v Zimski napovedi (6,6 %), predvsem zaradi ugodnih gibanj v izvoznem delu gospodarstva in gradbeništvu. K padcu BDP so med agregati potrošnje sicer prispevale vse komponente z izjemo državne potrošnje, ki se je v kriznih razmerah okrepila. Med dejavnostmi so se najbolj skrčile tiste, ki so bile v času strogih zajezitvenih ukrepov zaprte oziroma je bilo njihovo delovanje omejeno,« najnovejša gibanja komentira Maja Bednaš, direktorica UMAR."

Več:

Statistični urad RS

Urad vlade RS za makroekomomske analize in razvoj