Bogdan Pevec: Odgovorno v prihodnost

10.12.2021

Bogdan Pevec3
"Managerji imamo eno najbolj zahtevnih nalog v sodobni družbi – vodenje ljudi," je v zapisu managerskim kolegom poudaril Bogdan Pevec, finančni in operativni direktor družbe HS Plus ter finalist za priznanje Mladi/-a manager/-ka 2021.

Managerji imamo eno najbolj zahtevnih nalog v sodobni družbi – vodenje ljudi. Ob tem pa dejstvo, da živimo v enem izmed najbolj dinamičnih in nepredvidljivih obdobij, našega poslanstva nikakor ne olajša. Obdaja nas poplava informacij, pretekli trendi in pristopi hitro postanejo neuporabni, gospodarsko okolje in okoliščine se tedensko spreminjajo in vsak dan znova je treba iskati drugačne rešitve in pristope.

V HS PLUS se zavedamo, da se je s tovrstnimi izzivi možno spopadati le ekipno. Slednje za nas pomeni, da moramo vsako jutro svoj ego pustiti pred vrati, se znati poslušati in predvsem na glas drug drugemu priznati, ko česa ne vemo ali ne znamo. Le na ta način lahko enotno gradimo procese, znanje in s tem postopoma povečujemo konkurenčno prednost ter si tako zagotovimo boljšo prihodnost.

Kot manager ocenjujem, da je zaradi izredno hitre dinamike sprememb najbolj zahtevno predvsem ohranjanje fokusa na ključnih prioritetah. Sočasno se namreč ukvarjam z reševanjem tekočih operativnih problemov na eni strani, na drugi strani pa s postavljanjem razvojnih smernic in temeljev podjetja za leto ali dve v prihodnost. Zato je pomembno, da vse naše današnje odločitve vsebujejo trajnostno komponento in dolgoročno vizijo. Brez nje si je namreč težko predstavljati smotrn razvoj kadrov, procesov, distribucijskih kanalov in seveda tudi portfelja naših izdelkov ter storitev.

Rast prinaša s sabo tudi vse večjo družbeno odgovornost, pri čemer menim, da se moramo kot vodstvena ekipa neprestano s spoštovanjem zavedati, da naše odločite vplivajo na življenja več kot 200 družin naših sodelavcev, obenem pa tudi na usodo poslovanja marsikaterega poslovnega partnerja. Zaradi tega ključne odločitve sprejemamo preudarno, odgovorno in v dialogu z vsemi deležniki.

Iz trajnostnega vidika smo v HS Plus ponosni na novo razvito platformo, preko katere lahko drugim e-commerce podjetjem iz celega sveta ponujamo takojšnji dostop do 16 evropskih tržišč. Platforma namreč celostno rešuje vse bistvene specifike posameznega trga iz IT, finančnega, logističnega in podpornega vidika. Na ta način lahko našim poslovnim partnerjem omogočimo enostaven, hiter in uspešen prodor na nove trge, s tem pa spodbujamo ustvarjanje novih delovnih mest. Ponosen sem, da sem del tako fantastične ekipe, kot je HS Plus.

Bogdan Pevec, finančni in operativni direktor družbe HS Plus ter finalist za priznanje Mladi/- manager/-ka 2021