Bogastvo raznolikosti

3.5.2021

Peter Mlakar2
Mag. Peter Mlakar je vodja Službe za kakovost poslovanja v družbi AMZS in član skupine pri ZM, ki je pripravila 10 načel raznolikosti.

Kako gledamo na raznolikost? Lahko bi rekli: raznoliko. Ljudje smo zelo različni, ne samo po načinu življenja, karakterju, vrednotah in navadah ter osebnostnih lastnostih in vedenju. Naša ravnanja so zelo povezana s spolom, vzgojo, šolanjem, okoljem in življenjskim obdobjem, odnosom do sprememb, osebnimi ter poklicnimi cilji, izkušnjami, aktualnim družinskim ter delovnim okoljem in še bi lahko naštevali.

Ko sem se lani z veseljem odzval vabilu kolegic Lucije, Petre in Diane iz Sekcije mladih managerjev pri pripravi načel uveljavljanja raznolikosti, je bila prva misel namenjena pojmovanju raznolikosti. Prepričan sem, da naj bo naš pogled na raznolikost kar se da širok in usmerjen v prihodnost. V timu smo želeli vzpostaviti kratko in pregledno orodje za spodbujanje raznolikosti v slovenskih organizacijah. Zavedali smo se, da je naše poslovno in siceršnje življenje vpeto v razvitejši del srednjeevropskega prostora. Zaradi tega smo izhajali iz treh temeljnih predpostavk: sodelovanja, vključevanja in enakosti (enakopravnosti).

raznolikost2

Ljudje želimo biti uspešni in učinkoviti tako v zasebnem kot službenem življenju. Ta vsakdanja želja se v veliki meri uresničuje pri delu, podobno kot se je že na začetku našega razvoja uresničevala pri igri in učenju.

Naše osebno poslanstvo je tesno povezano z občutki svobodnega in enakopravnega vključevanja ter z zadovoljstvom ob doseženih rezultatih ob dobrem sodelovanju z drugimi. Zaradi tega naj bi se organizacije aktivno odzivale na pričakovanja raznolikih zaposlenih.

Deset načel raznolikosti, ki smo jih pripravili, je dobro razumeti kot osnovo za vzpostavljanje in spodbujanje lastnega pristopa, ki bo organizaciji služil ob upoštevanju vseh njenih specifik.

Pravzaprav si ne moremo predstavljati, da v naravi in v življenju ne bi bilo raznolikosti. Podobno je v organizacijah, tistih najmanjših in največjih. Raznolikost jim daje dodatne možnosti za uspeh. Še posebej v dobi informacijske revolucije. Razvita podjetja, ki so že vstopila v fazo mislečih podjetij, na mnogih področjih krepijo razvoj raznolikosti. Gre za strokovno in intelektualno raznolikost, ki spodbuja ustvarjalnost in različnost v razmišljanju. Sodelovanje različnih generacij postaja poslovna prednost, ki jo je zelo priporočljivo izkoristiti. Uravnoteženost sestavljanja timov je priložnost kombiniranja ženske in moške energije, pomembne tudi pri poslovnem odločanju. Generacijska raznolikost je eden od vzvodov za uspešno uporabo sodobnih digitalnih tehnologij in uresničevanje novih idej.

Spodbujanje in upravljanje raznolikosti seveda ni zmeraj enostavno. Vemo, da je lažje sodelovati s podobno mislečimi ljudmi. Če imamo željo napredovati, pa se moramo mnogokrat podati na zahtevnejšo pot, polno raznolikih ljudi, priložnosti in presenečenj. Naj bodo izkušnje predvsem pozitivne. Naj raznolikost ugodno vpliva na naše perspektive ter spodbudi dodatna prepričanja in vedenja.

Mag. Peter Mlakar, vodja Službe za kakovost poslovanja v družbi AMZS

Več o 10-ih načelih raznolikosti