Bodimo zgled oprijemljive trajnosti

18.10.2019
zoollis mina2

Trajnost in dobiček sta neločljivo povezana in prepletena. Če želimo biti trajnostno naravnani, moramo ustvarjati dobiček in če želimo dobiček, moramo delovati trajnostno. Trajnostni razvoj je veliko več kot samo črka na papirju. Neposredno se mora odražati v naših poslovnih ciljih in aktivnostih.

Voditelji se moramo zavedati svoje odgovornosti do zagotavljanja trajnostne prihodnosti. Smo vzorniki in vplivamo tako na zaposlene kot na širše okolje, v katerem delujemo. Korporativni trajnostni razvoj zato ne moremo in ne smemo ločiti od osebnega zgleda trajnostne naravnanosti. Cilj je graditi (organizacijsko) kulturo, v kateri bomo vsi razumeli, zakaj je trajnost za nas tako pomembna in bomo opolnomočeni za samostojno sprejemanje odločitev v prid podjetja, hkrati pa tudi okolja, v katerem želimo uspešno poslovati tudi za dobrobit prihodnjih generacij.

Zooullis Mina, glavni direktor Pivovarne Laško Union