Bi na mestu predsednika ZM nasledili Aleksandra Zalaznika? Prijavite se.

23.1.2020
Aleksander Zalaznik 2024

Upravni odbor Združenja Manager je danes objavil razpis za novega/-o predsednika/-co Združenja Manager

Za predsednika/-ico se lahko prijavijo člani/-ce združenja, ki opravljajo funkcijo vodilnega/-ne delavca/-ke, na primer predsednika/-ice uprave, predsednika/-ice upravnega odbora ali generalnega/-ne direktorja/-ice, in so člani/-ce združenja najmanj eno leto. Mandat predsednika/-ice traja tri leta.

Kandidatura mora vsebovati:

¨    osebne podatke (ime, priimek, datum rojstva, državljanstvo),

¨    življenjepis,

¨    povzetek predloga programa delovanja Združenja Manager v naslednjem mandatnem obdobju (2020–2023).

V primeru, da je kandidat/-ka predlagan/-a s strani tretje osebe, mora predlagatelj/-ica priložiti še pisno soglasje kandidata/-ke h kandidaturi.

Rok za oddajo kandidatur je petek, 21. februar 2020. Kandidature pošljite na naslov: Združenje Manager, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana ali na e-naslov: enej.kirn@zdruzenje-manager.si, vse dodatne informacije pa dobite na T: 01/58 98 584 ali 58 98 585.