Benjamin Jošar: Pomen črke G

11.5.2023

IMG 8357 copy2

Trajnost zaznamujejo tri črke – E (okolje), S (družba) in G (upravljanje). Najpogosteje se pogovarjamo o vsebini, ki jo zaznamuje črka E, nekoliko manj o vsebini, ki jo predstavlja črka S, še manj pa je govora o tem, kaj je vloga črke G pri trajnosti.

»Vsebino« trajnostnim iniciativam in zelenemu prehodu dajeta črki E in S. Pričakovanja glede zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in ostalih aktivnosti, ki so namenjene zniževanju okoljskih tveganj, opredeljuje črka E. Teme, ki imajo širši družbeni pomen in ki jih podjetja vključujemo ali bomo vključevali v naše poslovanje, kot pravice delavcev, raznolikost, vključenost, odnos do deležnikov, predstavlja črka S. Kakšna pa je vloga črke G?

Črka G predstavlja upravljavljalski vidik. Njegov namen je, da se vsebina in pričakovanja, ki so opredeljena v okoljskem in družbenem okviru globalnih in lokalnih trajnostnih iniciativ, tudi dejansko izpeljejo. Najbolj ga zaznamuje nov okvir korporativnega upravljanja, ki vpeljuje trajnost med redne aktivnosti uprav, upravnih odborov, nadzornih svetov in skupščin podjetij. Trajnostno poslovanje tako postaja del vsakodnevnega poslovanja podjetij. Trajnostna usmeritev bo postala, če še kje ni, ključna strateška tema in ne samo vprašanje pravne skladnosti poslovanja ali celo aktivnosti všečnega korporativnega komuniciranja.

Posledično se spreminja vsebinski vidik nagrajevanja uprav in ključnih zaposlenih. Ta je tradicionalno temeljil na doprinosu posameznika k finančnemu rezultatu podjetja. V modele nagrajevanja so vedno bolj vključeni trajnostni elementi, ki nagrajujejo tudi uspešnost izpolnjevanja kriterijev trajnostnega poslovanja, kot sta znižanje emisij toplogrednih plinov in raznolikost zaposlenih.

Črka G postavlja v ospredje še en, velikokrat prezrt vidik upravljanja. Tudi najboljši možen okvir korporativnega upravljanja ne doseže svojega namena, če na odločevalskih mestih ni ljudi, ki imajo poleg vseh ostalih potrebnih kompetenc čut za moralno – etični vidik vodenja, za to, kaj je prav in kaj je narobe. Zato, ker mora poslovanje podjetij ustvarjati vrednost za vse deležnike.

Benjamin Jošar, predsednik uprave Triglav Skladi