BDP v tretjem četrtletju porasel za 12,4 odstotka, na letni ravni nižji za 2,6 odstotka

30.11.2020

graf2

Slovenski bruto domači proizvod (BDP) se je v tretjem četrtletju 2020 zmanjšal za 2,6 odstotka glede na isto četrtletje prejšnjega leta, v prvih devetih mesecih pa je bil za šest odstotkov nižji glede na isto obdobje 2019, kažejo podatki državnega statističnega urada (Surs). 

Po desezoniranih podatkih, ki izključujejo vpliv sezone in koledarja, se je BDP v tretjem četrtletju letos glede na tretje četrtletje 2019 zmanjšal za 2,9 odstotka, glede na drugo četrtletje letos, ko smo zaznali velik upad zaradi prvega vala epidemije, pa se je zvišal za kar 12,4 odstotka, kar kaže na dober odboj gospodarstva v mesecih po koncu prvega vala epidemije. 

In kakšne podatke lahko na podlagi teh številk pričakujemo za celotno leto 2020? »Glede na gibanje BDP v prvih devetih mesecih in predpostavko gibanja za četrto četrtletje, bi bila ocena zmanjšanja BDP za 2020 nekje med minus petimi in minus osmimi odstotki,« je za Delo pojasnila Romana Korenič iz Sursa.

»V primeru, da bi bil v četrtem četrtletju upad BDP enak zmanjšanju v tretjem četrtletju, bi se BDP na letni ravni zmanjšal za okoli pet odstotkov, v primeru podobnega upada, kot je bil v drugem četrtletju, pa bi se BDP realno zmanjšal za približno osem odstotkov. Zmanjšanje BDP v 2020 je pričakovati znotraj teh meja. Kasnejših letošnjih podatkov še ni na voljo.«

Več v Delu