Barbara Zupančič: Z raznolikostjo do boljšega poslovanja

6.5.2022

Barbara Zupancic4

Mesec maj po vsej Evropi označuje Evropski mesec raznolikosti. Pobudniki praznovanja so evropske listine raznolikosti, katere podpisnik je tudi Združenje Manager. V tem mesecu pomagamo graditi mostove med podjetji in organizacijami, med mesti in lokalnimi skupnostmi, z namenom, da se celotna Evropska Unija, v praksi, združi v vsej svoji raznolikosti. K praznovanju so tako povabljene vse organizacije, podjetja in mesta, da se pridružijo gibanju za raznolika in vključujoča delovna mesta ter družbe. 

Upravljanje raznolikosti na delovnem mestu vsakemu sodobnemu delodajalcu v Evropi predstavlja eno glavnih prednostnih nalog na področju človeških virov. Če so zaposleni cenjeni takšni, kot so, so bolj predani svojemu delu ter v celoti izkoristijo svoje talente in ustvarjalnost.

Raznolikost na delovnem mestu pomeni zaposlovanje ljudi različnih starosti, spola, narodnosti, spolne usmerjenosti, kulturnega ozadja ali izobrazbene ravni. Ne le, da je raznolikost ključna za ustvarjalnost in socialno pravičnost, raziskave tudi kažejo, da raznolikost na delovnem mestu prispeva k dobrim rezultatom podjetja. Za podjetja z raznolikimi zaposlenimi velja 35-odstotna večja verjetnost, da bodo dosegla višji finančni donos v primerjavi z drugimi podjetji. Velja tudi 70-odstotna večja verjetnost, da bodo zajeli več trgov.

Ker raznolikost omogoča nove priložnosti, jo povečajte med zaposelnimi, strankami in dobavitelji ter jih ozaveščajte o njenih koristih. S tem boste okrepili svoj ugled in z njimi vzpostavili tesnejše odnose. Kdor je zgled in se zavzema za raznolikost in enakost, se mu obrestuje pri zaposlovanju in ohranjanju kadra, privabljanju novih strank in povečevanju dobička. Svojim zaposlenim pa boste z lastnim zgledom izrazili, da so v podjetju dobrodošli, da jih spoštujete in da ste jim pripravljeni prisluhniti.

Vabim vas, da v evropskem mesecu raznolikosti podate javno izjavo, da ustvarjate vključujoče delovno okolje, ki temelji na pravičnosti, odprtosti in zaupanju. S tem boste pokazali, da je raznolikost danes potrebna bolj kot kadarkoli poprej!

Pridružite se tisočim podjetjem in postanite del vseevropskega omrežja – skupaj lahko vplivamo!

Barbara Zupančič, direktorica Listine raznolikosti Slovenija