Banke v presojo ustavnosti zakona za ureditev problematike posojil v frankih

2.2.2022

svicarski frank4
Združenje bank Slovenije je po sprejetju zakona za ureditev problematike posojil v švicarskih frankih ponovilo, da bodo banke vložile pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona s predlogom za začasno zadržanje njegovega izvajanja.

Združenje bank Slovenije je po sprejetju zakona za ureditev problematike posojil v švicarskih frankih ponovilo, da bodo banke vložile pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona s predlogom za začasno zadržanje njegovega izvajanja.

V Združenju bank Slovenije, kjer so v zadnjih dneh večkrat izrazili ostro nasprotovanje in ogorčenje zaradi sprejemanja zakona, so mnenja, da je zakon protiustaven in krši tako nacionalne kakor tudi evropske predpise. Zato so že pred glasovanjem napovedale, da se bodo obrnile na ustavno sodišče.

Vloga za zadržanje veljavnosti do presoje ustavnosti zakona bo medtem vložena "zaradi nepopravljivih škodljivih posledic za pobudnice, za finančno stabilnost in za gospodarstvo kot celoto". V bankah namreč poudarjajo, da je zakon škodljiv, zaradi retroaktivnosti neustaven, ekonomsko in socialno neupravičen ter operativno neizvedljiv, obenem pa ogroža finančno stabilnost bančnega sistema.

DZ je danes zakon za ureditev problematike posojil v švicarskih frankih, potrdil z 52 glasovi za in osmimi proti. Ob bankah se je sicer proti njemu izrekla tudi vlada. Zakon določa porazdelitev valutnega tveganja med kreditojemalca in banko za pogodbe, sklenjene v obdobju, preden je švicarska centralna banka leta 2015 odpravila zgornjo mejo vrednosti za švicarsko valuto, kar je vodilo v povečanje obveznosti kreditojemalcev do bank. Do sprejema zakona prihaja po večletnih prizadevanjih Združenja frank.

Vir: STA