Banke odložile plačilo za 2,6 milijarde evrov posojil

5.3.2021

Banka Slovenije4

Banke in hranilnice so do konca februarja prejele skoraj 29.000 vlog za odlog plačila obveznosti kreditojemalcev v skupni višini dobre tri milijarde evrov. Od tega so jih odobrile dobro večino, in sicer 23.659, v skupnem znesku 2,6 milijarde evrov, pri čemer je bilo posojil podjetij za dobri dve milijardi, gospodinjstev pa za 521 milijonov, ugotavlja Banka Slovenije.

Daleč največ vlog so banke prejele ob prvi razglasitvi epidemije aprila in maja lani, prirast vlog pa se je povečal tudi ob drugi razglasitvi epidemije v lanskem novembru. Posledično se večina vlog za odlog plačila obveznosti izteče v prihajajočih mesecih, zato v Banki Slovenije v tem času pričakujejo tudi večino povečanja kreditnega tveganja.

Banke so sicer do konca prejšnjega meseca odobrile tudi 1393 vlog podjetij za nove likvidnostne kredite, povezane s koronavirusom, s skupno izpostavljenostjo 550,6 milijona evrov. Od tega je bilo na podlagi zakona, ki omogoča kreditiranje podjetij z jamstvom države, odobrenih 90 posojil v skupni vrednosti 72,6 milijona evrov.

Vir: Delo