Anketa ZM: Podjetja so bolje pripravljena na morebitno krizo

4.10.2019
anketa graf3.
anketa graf 4

Rezultati ankete članov Združenja Manager, september 2019

Skoraj 60 odstotkov slovenskih podjetij je bolje pripravljenih na morebitno novo finančno-gospodarsko krizo, dobra četrtina enako in le 15 odstotkov manj, kažejo rezultati ankete, ki ste jo pred Managerskim kongresom 2019 izpolnili vi, člani Združenja Manager. Dobrih 40 odstotkov vas je sicer že zaznalo upad naročil v 2019, a večinoma za do deset odstotkov.

Oglejte si rezultate ankete.

 • N = 101
 • Velikost podjetij:

-         mikro 20 %
-         malo 26 %
-         srednje veliko 26 %
-         veliko 28 %

 • Ali ste zaznali upad naročil v letu 2019?

59 % anketiranih ni zaznalo upad naročil v 2019, 41 % da.

 • Če da, za koliko:

-         61 % jih je odgovorilo, da do 10 % upad
-         29 % jih je odgovorilo, da od 10 do 20 % upad
-         5 % jih je odgovorilo, da od 20 do 30 % upad
-         5 % jih je odgovorilo, da več kot 30 % upad

Največji upad naročil so zaznala velika in srednje velika podjetja.

 • Ali ste zaznali pri kupcih ukrepe, ki kažejo na optimizacijo stroškov?

53 % anketiranih pri kupcih ni zaznalo ukrepov, ki kažejo na optimizacijo stroškov, 47 % da.

 • Ukrepi (po skupinah):

-          pritisk na znižanje cen,
-          zmanjševanje naročil,
-          zmanjševanje zalog,
-          zamik pri plačilih / daljši plačilni roki,
-          zmanjšanje investicij.

Velika (79 %) in srednje velika podjetja (54 %) prednjačijo pri odgovorih, da so bolje pripravljeni na krizo.

 • Zakaj smo danes bolje pripravljeni na krizo v primerjavi s prejšnjo?
  -          imamo izkušnjo,
  -          nižja zadolženost,
  -          razpršenost kupcev in storitev,
  -          stroškovna učinkovitost.
 • Kateri ukrepi države bi bili po vašem mnenju nujni, da se omilijo učinki morebitne krize?
  -          sprememba davčne politike, predvsem znižanje davčne obremenitve dela;
  -          sprememba delovno-pravne zakonodaje, predvsem večja fleksibilnost dela;
  -          spodbujanje investicij, pospeševanje izvoza, spodbujanje naprednih tehnologij;
  -          stabilnost bank, odprava administrativnih ovir, fiskalna disciplina, optimizacija javne uprave;
  -          ureditev plačilne (ne)discipline.
 • Anketiranci po dejavnosti (frekvenca, saj ima lahko eno podjetje več dejavnosti):
  -          C – predelovalne dejavnosti, 30 %
  -          J – informacijske in komunikacijske dejavnosti, 20 %
  -          G -  trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil, 11 %
  -          P -  izobraževanje, 10%
  -          M - strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, 9 %
  -          F – gradbeništvo, 8 %.