Anita Stojčevska je prejemnica priznanja Artemida 2021

26.1.2022

Anita Stojcevska2
Združenje Manager podeljuje priznanje Artemida 2021 Aniti Stojčevski, glavni izvršni direktorici SKB banke.

"Počaščena sem, da sem vstopila v klub uspešnih managerk, prejemnic priznanja Artemida. V bančništvu ni veliko žensk, sem med redkimi v Sloveniji in širše. Pot do vrha je bila dolga, šla sem stopničko po stopničko, bližnjic ni bilo. Zdaj, na vrhu ves čas piha, a je tudi razgled najlepši. Vidiš sodelavce, ki te spoštujejo in ti stojijo ob strani, ko dosegamo skupne zmage in ko nam ne gre najbolje. Iz srca se zahvaljujem sodelavcem in svoji družini za vso podporo v vseh teh letih."

Anita Stojčevska ob prejemu priznanja Artemida 2021

Združenje Manager podeljuje priznanje Artemida 2021 Aniti Stojčevski, glavni izvršni direktorici SKB banke. Prejela ga bo danes na Januarskem srečanju. Združenje Manager Artemido podeljuje managerkam, ki so prebile stekleni strop in prvič prevzele najvišjo vodstveno funkcijo v organizaciji.

Anita Stojčevska od decembra 2019 vodi SKB banko, kjer je leta 1995 kot skrbnica malih in srednjih podjetij svojo kariero tudi začela. Leta 2001 je prevzela prvo vodstveno funkcijo, zanjo najbolj prelomni pa sta bili leti 2009, ko so ji kot prvi ženski v SKB banki zaupali vodenje največje divizije komercialno upravljanje, in 2019, ko jo je nov lastnik banke, Skupina OTP, imenovala za glavno izvršno direktorico in članico upravnega odbora SKB banke.

Uspešna integracija SKB banke v Skupino OTP

Skupina SKB, v kateri so SKB banka, SKB Leasing in SKB Leasing Select, je imela v letu 2020 122,7 milijona evrov čistih prihodkov in 34,9 milijona čistega dobička, v prvih devetih mesecih lanskega leta  pa 91,3 milijona evrov čistih prihodkov in 34,7 milijona čistega dobička. Skupina ima več kot 900 zaposlenih in stremi k raznolikosti ter uravnoteženosti na vseh ravneh; med drugim ima v upravnem odboru 57 odstotkov managerk.

Stojčevska je v svoji karieri najbolj ponosna na uspešno integracijo SKB banke v OTP skupino v pandemičnem letu 2020, vzpostavitev številnih novih procesov ob prevzemu banke s strani Société Générale ter dolgoletno vodenje poslovne mreže in komercialne divizije. Njeno življenjsko vodilo je delati pošteno, z dobrimi nameni, narediti najbolje, kar lahko, pri tem pa ostati zvest svojim vrednotam. Najbližje so ji (samo)spoštovanje, zaupanje, profesionalnost, inovativnost in timsko delo.

Ekipo postavlja pred sebe

Prav ekipa in dobri medsebojni odnosi so zanjo najpomembnejši. »V življenju štejejo le skupne zmage in ne zmage posameznikov,« poudarja in dodaja, da je pri vodenju ljudi ključno izbrati prave zaposlene, jih postaviti na prava mesta, uskladiti pričakovanja, jih motivirati, jim pomagati pri poslovnem in osebnem razvoju ter jim dati dovolj svobode, da lahko izkoristijo svoje potenciale. »Pomembno je tudi, da postavljamo ekipo pred sebe,« izpostavlja Stojčevska, ki zase pravi, da je odgovorna in poštena, predana in empatična, strokovna in odločna. Na poti do vrha je po njenem mnenju ključno imeti znanje, biti predan delu, sodelovati, imeti pogum in strast do tega, kar počneš, ob tem pa moraš biti tudi vztrajen, predan in moraš verjeti vase.

Postavljanje največje banke v državi

SKB banka je trenutno tretja največja banka v Sloveniji. Mednarodna finančna revija The Banker jo je že desetkrat razglasila za banko leta v Sloveniji, v letih 2020 in 2021 pa je bila tudi najboljša banka v Sloveniji po izboru revije Global Finance. Stojčevska kot glavni izziv v prihodnosti izpostavlja integracijo SKB banke in NKBM v vodilno banko v Sloveniji, ki bo tudi v Skupini OTP druga po velikosti, takoj za matico na Madžarskem: »Pri tem bo ključna integracija kadrov iz obeh bank. Brez odprtosti, transparentnosti in neposrednega stika z zaposlenimi zgodbe ne bo mogoče uspešno izpeljati.«

O priznanju Artemida

Združenje Manager podeljuje priznanje Artemida posameznicam, ki so prebile stekleni strop in prvič prevzele najvišjo vodstveno funkcijo (mesto direktorice, generalne direktorice ali predsednice uprave) v gospodarski ali pomembni negospodarski družbi, ki ima več kot 50 zaposlenih. Na tej funkciji mora biti vsaj 12 mesecev, družba, ki jo vodi, pa mora poslovati pozitivno. Podelitev tega priznanja je še eden v nizu korakov, s katerimi si Združenje Manager že leta prizadeva k bolj uravnoteženi zastopanosti spolov na najvišjih pozicijah v gospodarstvu.

Dosedanje prejemnice priznanja Artemida