Andrej Božič: S trajnostnimi principi do večje blaginje

18.2.2022

Andrej Bozic7
Trajnostno voditeljstvo, podpora članicam in članom, povezovanje z odločevalci in dialog o prihodnosti združenja so začrtane smeri predsednika Združenja Manager Andreja Božiča.

Cenjene članice, spoštovani člani,

trajnostno voditeljstvo, podpora vam, članicam in članom, povezovanje z odločevalci in dialog o prihodnosti združenja so začrtane smeri, v katere želim naravnati krmilo združenja v tem letu.

  1. Trajnostno voditeljstvo ni le deklaracija, ampak je zagotovilo za še bolj uspešno slovensko gospodarstvo in za še večjo blaginjo v družbi. Trajnostni principi pomenijo najprej skrb za okolje, za družbeno okolje, za vse deležnike podjetja - od zaposlenih, strank, dobaviteljev in na koncu tudi do lastnikov. V podjetjih, kjer delujejo po trajnostnih principih, je dobiček posledica, ne cilj. Zato je pomembno, da smo trajnostno voditeljstvo v Združenju Manager postavili v središče delovanja in da bomo tudi v prihodnje nadaljevali z ozaveščanjem in izobraževanjem, s podporo in spodbudo trajnosti. Razlog je jasen: ker je to edini način, da se bo naša civilizacija razvijala naprej in da bodo podjetja tudi v prihodnje uspešna.
  2. Hkrati želimo v združenju (p)ostati zaščitnik interesov, najboljši servis, strokovna pomoč, podpora vam, članicam in članom. Želimo vam pomagati pri vsakodnevnih izzivih, pri sooblikovanju bolj spodbudnega in prijaznega poslovnega okolja, narediti korak naprej pri urejanju statusa managerjev v družbi – tako pri razvojni kapici, pokojninah, sklepanju pogodb itn. Pri tem bom izjemno vesel in hvaležen, če se boste aktivno vključevali v delovanje združenja s svojimi predlogi, idejami, pobudami. Vključevanje, raznolikost, uravnoteženost so postulati trajnostnega voditeljstva. Zato vas vabim, da se vključujete – moj e-poštni nabiralnik je odprt 24/7.
  3. Do konca aprila je pred nami še ena pomembna naloga – biti glasni in slišani glede reform, ki jih Slovenija potrebuje, in izzivov gospodarstva. Pomembno je, da zgradimo vez z odločevalci, s politiko. Naj se opredelijo in posvojijo čim več ukrepov iz akcijskega načrta za večjo blaginjo, ki smo ga pripravili v okviru Observatorija ZM. In po 24. aprilu bomo svojo glasnost in aktivnost še dvignili, da nas bodo odločevalci prepoznali kot partnerje pri izvajanju ukrepov, ki so nujno potrebni.
  4. Tako kot se zavzemamo za dialog v družbi, ga bomo še naprej spodbujali tudi v združenju. V naslednjih mesecih, do volitev v ZM, bomo s strokovno skupino in upravnim odborom pripravili osnutek, kako naj bo združenje in njegovo vodstvo organizirano in kako naj deluje v prihodnje. To bo osnova za debato, saj ga bomo ponudili v diskusijo in izmenjavo mnenj, odprti bomo tudi za alternativne predloge. Vse s ciljem, da bi optimizirali delovanje v korist vas, članic in članov.

Hvala, ker ste in boste še naprej soustvarjali zgodbe o uspehu.

Andrej Božič, predsednik Združenja Manager