Andrej Božič: Imamo skupni cilj – ustvariti več, zato da imamo vsi skupaj več

26.1.2023

Foto Andraz Kobe 102

Spoštovana predsednica republike Nataša Pirc Musar,
spoštovani minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, spoštovani minister visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič,
cenjeni veleposlaniki in drugi visoki gostje,
drage kolegice, dragi kolegi,

vesel sem, da vas lahko pozdravim na Januarskem srečanju, dogodku, ki ga ob začetku leta namenjamo srečanju in druženju članov združenja. Januarsko srečanje združuje preteklo leto, saj na njem podelimo naša pomembna priznanja in zato še posebej pozdravljam prejemnike priznanj in finaliste za mladega managerja. Hkrati pa je Januarsko srečanje tudi pogled naprej, v leto pred nami. Današnji večer pa je tudi priložnost za druženje s politiki in diplomati, ki skupaj z nami krojijo gospodarsko in družbeno klimo v Sloveniji. Hvala vsem gostom, ki ste danes z nami. Hvala za dosedanje in prihodnje sodelovanje, ki je temeljna vrednota Združenja Manager, in – prepričan sem – slehernega managerja, trajnostnega voditelja.

Naša različna priznanja sicer obeležujejo različne dosežke in uspehe, a prav vsak nagrajenec je odraz določene odličnosti v managementu. Odličnosti, ki jo odraža slovensko gospodarstvo, ki se kosa s svojimi konkurenti na globalnem trgu. Nagrade so priznanje za uspeh, z njimi kot stanovska organizacija sporočamo, kaj je dobro, kaj spodbujamo in cenimo pri svojih kolegicah in kolegih. Predvsem pa so nagrade podeljene tistim, ki so živ dokaz in sporočilo: da se dosegati uspešne rezultate na pravi način!

Slovenija ima izjemno število ambasadorjev, vrhunskih posameznikov na svojih področjih, zaradi katerih je ta država naš ponos. Raziskovalci, znanstveniki, strokovnjaki v nišah, ki nas postavljajo na prva mesta v svetovnem merilu. Pa tudi kulturniki, glasbeniki, umetniki, športniki... In seveda managerji. Prvi med njimi, pravi ambasadorji slovenskega gospodarstva, so naši nagrajenke in nagrajenci. Njihovi uspehi so tako pomembni kot uspehi športnikov in želel bi si, da bi Slovenija tako bučno navijala za naše podjetnike kot za Dončiča.

Managerji krepimo zavedanje o soodvisnosti organizacije in okolja, v katerem delujemo. Zato je naša odgovornost, da smo občutljivi na družbene spremembe, da smo aktivni, da prispevamo svoje predloge in se odzivamo na predlagane spremembe, ki vplivajo na gospodarstvo in s tem v resnici na življenja vseh.

V družbi je opazna spremeba v smeri odprtosti do sprejemanja raznolikosti in vključevanja. V lanskem letu smo tako prvič dobili predsednici na dveh najpomembnejših funkcijah v državi, predsednico republike in predsednico državnega zbora.

Gospodarstvo je vir nove vrednosti. Samo uspešno in mednarodno konkurenčno gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo nam lahko omogoča rast blaginje in pogoje za to, da bomo imeli prebivalke in prebivalci te države dostop do storitev in dobrin, ki jih potrebujemo za dostojno življenje. Za srečno življenje, če hočete. Sploh ob zavedanju vseh domačih in mednarodnih izzivov, s katerimi se soočamo, pa naj bodo to naša demografska slika ali veliki premiki v svetovni ureditvi. Slovenija in Evropa sta na razpotju in imata velike težave z razreševanjem ključnih razvojnih vprašanj.

Vprašajamo se danes - kako jih rešujemo mi? Smo uspešni?

Leta 2023, ko imamo že 32 let sodobno tržno gospodarstvo in ustavno varovano socialno državo, ko imamo sodobno in demokratično ustavno ureditev, ko smo uveljavljeni člani mednarodne skupnosti, člani EU in OECD, zato je delitev na socialiste in kapitaliste brezpredmetna. Naša skupna odgovornost je, da komuniciramo spoštljivo, ob zavedanju, da imamo različna stališča in poglede, vzpostavljamo kulturo dialoga, ki nas pripelje do najboljših rešitev za skupno dobro. To je vrednota, ki jo v Združenju Manager gojimo.

Spoštljivosti ne smemo enačiti z neodločnostjo. Naša odgovornost je, da se aktivno vključimo v gradnjo naše skupne prihodnosti.
Slovensko gospodarstvo je pod vodstvom našega managementa v prej omenjenih 32 letih prehodilo izjemno pot. Se soočilo z izzivi in krizami. Pridobivali smo izkušnje, dozorevali smo. Dokazovali in dokazali smo, da smo trden temelj slovenske družbe. Zaradi naše trdoživosti, zaradi našega poguma, je Slovenija bolj socialna država, z večjo kakovostjo življenja in z višjo blaginjo njenih ljudi.

Napovedi o temeljitih reformah, ki naj bi nas čakale, podpiramo, smo jih tudi predlagali v našem Programu za dvig blaginje. Želimo pa biti vključeni kot pomemben deležnik v družbi. Za to do sedaj ni bilo dovolj posluha, kljub naši proaktivnosti in angažiranosti. Tega nismo počeli na očeh javnosti in medijev.

Zato poziv spoštovani politiki, koalicijski in opozicijski, pa tudi vsem ostalim deležnikom, predstavnikom takšnih in drugačnih skupin – vsi skupaj plujemo na isti ladji! Soodvisni smo drug od drugega!

Bom neposreden – ustvarjanje konfliktov z namenom doseganja parcialnih interesov je nedržavotvorno in neodgovorno. Ne govorim o normalni demokratični razpravi, ki je seveda dobrodošla. Govorim o ščuvanju ene skupine proti drugi, ustvarjanju imaginarnih kapitalistov in socialistov, imaginarnih zasebnikov in javnih uslužbencev, civilne družbe in po mnenju nekaterih očitno že kar njenemu antipodu - gospodarstvu. Govorim o nevarnem populizmu, ki ne koristi nikomur izmed nas, zagotovo pa ne državi v celoti.

Zavračam umetno ustvarjanje konflikta med javnim sektorjem in gospodarstvom, potrebujemo namreč dobro delujoča oba.

Konec koncev smo vsi samo državljanke in državljani, in velika večina si nas želi predvsem normalnega življenja. V varni državi, kjer imamo vsi dostop do storitev, ki jih potrebujemo, kjer lahko vzgajamo svoje otroke, kjer vidimo prihodnost za preživljanje naše starosti. Zato zavračam zahteve po višjih plačah, ki v svojem jedru ne izhajajo iz upoštevanja realnosti in temeljnega vprašanja: ali smo ustvarili več, da tudi lahko delimo več? V gospodarstvu stavka ne more temeljiti na posplošene zahtevi, dajte nam več, saj smo odvisni od kupcev, ki ne bodo dali več, če mi ne ponudimo več. Mi torej ves čas stremimo k ponujanju boljšega, vgrajevanju več znanja in inovativnosti v naše produkte, torej k ustvarjanju dodatne vrednosti, ki jo kupci opazijo, cenijo in navsezadnje plačajo. Vse to lahko delamo edino s pomočjo javnega sektorja, ki nam omogoča dobre pogoje tako poslovnega okolja kot navsezdanje celotnega sistema naše države. Drug brez drugega ne moremo, je dejstvo, ki ga vemo in ponavljamo. Vemo, da imamo skupni cilj – ustvariti več, zato da imamo vsi skupaj več. Vendar pa moramo razumeti tako kot razumemo pri Dončiču, da so nekateri posamezniki bolj zaslužni za skupne uspehe in zato je kljub upoštevanju solidarnosti edino pravično, da tudi dobijo več.

Spoštovane in spoštovani,

naj bo današnji dogodek prijeten uvod v letošnje uspehe Združenja Manager, poslovne uspehe in uspehe Slovenije. Naj bodo naši današnji nagrajenci pozitivno sporočilo vsem, ki soustvarjamo našo družbeno realnost. Verjamem, da je lahko leto 2023 leto priložnosti za vse nas.

 

Andrej Božič, govor na Januarskem srečanju 2023