Analiza razvitosti organizacije je orodje za učinkovito vodenje

3.11.2022

Martina Puc foto3

Organizacije v javnem sektorju so ustanovljene z drugačnimi nameni kot v gospodarstvu. Pozornost ni usmerjena v priložnosti oz. podjetnost kot v podjetjih, temveč v učinkovito izpolnjevanje namena in zmanjševanje tveganj. Med največjimi tveganji je birokratizacija, s katero postaja organizacija sama sebi namen. Recimo, ko se v zdravstvu počutimo le še kot del statistike. Naslednje tveganje je rigidnost, ko se organizacija ne prilagaja sodobnosti. Na primer z učinkovitejšo izvedbo ali večji zahtevnosti uporabnikov storitev. Obsežnejši kurikulumi tako ne pomenijo avtomatično tudi sodobnejših didaktičnih pristopov. Pomembno tveganje pa predstavlja tudi preskakovanje stopenj razvoja, ki prinaša številne notranje napetosti v organizacijo. Tipičen primer je uvedba projektov v sicer funkcijsko organizacijo, ki vnaša razkol. V zastareli funkcijski organizaciji, ki se odraža v načinu vodenja, komunikacije in odnosih med delodajalcem in delojemalcem, brez aktivne pomoči pri načrtovanju kariere, ne moremo pričakovati zavzetosti, če je po drugi strani na voljo sodelovanje v mednarodnih projektih, z jasno opredeljenimi vlogami, cilji, objavami, osebnim strokovnim napredovanjem. Kdo recimo predava v visokem šolstvu, najboljši predavatelj, ali tisti, ki trenutno ni obremenjen s posebej financiranimi raziskovalnimi projekti? Javni zavodi pa so pravno opredeljeni tako, da so našteta in številna druga tveganja vedno bolj izražena. Z analizo stopenj razvoja v Evolucijskem modelu oziroma DUMO kolesu postanejo v posamezni organizaciji jasno vidne razpoke, ki ogrožajo njihovo trajnost. Obenem pa tovrstna analiza kaže jasno pot, kako voditi organizacijo v trajnostni razvoj.

Med kritične strukturne elemente vsake organizacije, tudi v javnem sektorju, sodi način organiziranosti. Zato je za prehod v višje razvojne stopnje ključna vzpostavitev poslovnih procesov in procesne organizacije kot vmesne stopnje med funkcijsko in mrežno organizacijo. V javnem sektorju je tovrstna sprememba bistveno večji izziv kot v gospodarstvu, saj je način organiziranosti pogojen z zakonodajo in ne le z internimi akti. Ker je javni sektor praviloma storitveni, pa je eno težjih vprašanj pri vzpostavljanju procesne organizacije, čemu organizacija kot celota in vsak posamezen poslovni proces v njej dodaja vrednost. Odgovore na tako kompleksna vprašanja pa vedno dobimo le od kompetentnih ljudi.

mag. Martina Puc, mag.farm.,spec., MBA

 

Vabimo vas na MQ trening, ki bo 29. novembra 2022 ob 9. uri: tokrat se bomo posvetili vodenju v javnem sektorju in vprašanju "odgovorno do - koga". Ena izmed govornic bo tudi mag. Puc.