Analiza Bisnoda: Slovensko gospodarstvo je bolje pripravljeno na morebitno novo krizo

26.9.2019
Milan Dragic MK2

Ali smo pripravljeni na novo finančno-gospodarsko krizo, je v svoji analizi vseh gospodarskih subjektov ugotavljal Bisnode, vodilni evropski ponudnik poslovnih rešitev in analitike.

Rezultati analize kažejo, da si je slovensko gospodarstvo od zadnje finančno-gospodarske krize v letu 2008 v celoti opomoglo in je v finančnem letu 2018 doseglo najvišje vrednosti ključnih kazalnikov poslovanja. Osredotočenje na osnovno dejavnost poslovanja, povečanje izvoza in preusmeritev na razvitejše trge, dvig učinkovitosti poslovanja, sprememba strukture virov financiranja iz dolžniških v lastniške ter še nekateri drugi ukrepi so privedli do tega, da se je gospodarska slika po skromnih letih 2009 in 2010 vendarle začela obračati na bolje. Kljub nižjim prihodkom vse do leta 2017 v primerjavi z letom 2008 lahko rečemo, da danes naše gospodarstvo temelji na finančno stabilnejših temeljih.

graf Bisnode 1

Vpogled v strukturo virov financiranja (višina deleža kapitala v sredstvih), ki kaže na stabilnost poslovanja v smislu zagotavljanja zadostne likvidnosti in solventnosti v primeru večjih gospodarskih šokov, razkriva boljše stanje v letu 2018. V 2018 torej podjetja več svoje dejavnosti financirajo z lastnimi viri (49 %) in manj z zadolževanjem, kot to velja za leto 2008 (37 %).

graf Bisnode 5

Tudi pogled na zmanjševanje bančnih posojil skozi obdobje zadnjih 10 let prinaša na trg pozitivne informacije, saj je vse večji del poslovanja financiran iz lastnih virov.

Bisnode med ključnimi izsledki analize izpostavlja:

-          Skozi dobičkonosnost sredstev lahko ugotovimo, da so ustvarjeni dobički v letu 2018 (4,2 %) manj volatilni in manj podvrženi raznoraznim zunanjim gospodarskim dejavnikom, kot je to veljalo za leto 2008 (1,6 %).

-          Učinkovitost poslovanja, ki jo lahko merimo kot obrat sredstev, kaže na to, da so podjetja v letu 2008 z enim evrom sredstev ustvarila 0,82 evra prihodkov, v letu 2018 pa 1,02 evra prihodkov.

-          V letu 2018 je dodana vrednost na zaposlenega znašala 43.938 €, v  letu 2008 pa 33.920 €.  K temu je botrovala rast kosmatega donosa od poslovanja iz 82.556 mio € na 99.237 mio €, obenem pa podjetja poslujejo bolj vitko, saj so se zaloge v podjetjih v povprečju zmanjšale  za trikratnik.

-          Glede na rezultate analize je potrebno izpostaviti produktivnost zaposlenih, saj so v letu 2008 zaposleni ustvarili 167.507 € prihodkov na zaposlenega, medtem ko so v letu 2018 ustvarili 200.375, kar je skoraj 20 % več kot leta 2008. Ugotovljen dobiček na zaposlenega je v letu 2008 znašal 3.243 €, v letu 2018 pa 8.338 €. 157-odstotno povečanje dobičkonosnosti na zaposlenega kaže na to, da je gospodarstvo poslovno produktivnejše in uspešnejše v letu 2018, kot je bilo v letu 2008.

-          Glede na trend gibanja nemškega gospodarstva in njegovega ohlajanja – nemški BDP ima v zadnjem kvartalu negativen predznak – lahko pričakujemo spremembe gospodarskega okolja. Z upadom naročil v avtomobilski industriji bo vpliv čutiti tudi v Sloveniji, saj sodijo podjetja v tej dejavnosti med največje izvoznike. Podatki slovenske statistike za zdaj še ne kažejo, da prihaja do odpuščanj pri nas, kar kaže na visoko stopnjo zrelosti pretežnega dela gospodarstva.

-          Glede na visoko stabilnost poslovanja slovenskega gospodarstva, nizko zadolženost in kontinuirano odplačevanje posojil menimo, da je slovensko gospodarstvo dobro in bolje pripravljeno na morebitno krizo.