Ali bomo še boljši skupaj, ali pa ne bomo boljši

26.1.2018
Nova izvrsna direktorica Zdruzenja manager Sasa Mrak4

Drage članice in člani Združenja Manager,

Ko je bilo moje imenovanje na to mesto potrjeno, so me prijatelji in tisti, ki me malo bolje poznajo, predvsem spraševali, zakaj me ta izziv zanima. Sem človek povezovanja in iskanja sinergij. To početje je v Sloveniji pogosto izziv, vendar se nam je vedno znova tudi obrestovalo.

Povezovanje in združevanje

Statistike, številke, teorije, modeli in orodja – vse to se lahko relativno hitro naučimo, želim pa, da se v slovenskem prostoru še bolje združujemo in držimo skupaj. Da ne dobimo tovrstnih navdihov večinoma iz športnih vrst, ampak da jih vedno več najdemo med nami, podjetniki in gospodarstveniki. Združenje manager lahko krepi ugled managerske stroke ravno s povezovanjem in združevanjem moči in znanja, ljudi in organizacij. Tudi zato omenjeno predstavlja našo prvo strateško temo v letu 2018. Združenje trenutno sestavlja več kot 1.100 članov, od katerih nihče še ne pozna vsakega. To prinaša priložnost za še veliko neodkritih sinergij med vami samimi kot tudi s partnerskimi organizacijami izven združenja.

Mentorstvo 4.0

Poleg povezovanja pa je za management kot tudi gospodarstvo izrednega pomena tudi prenos bogatega znanja in izkušenj, zato mentorstvo še naprej ostaja v samem središču delovanja združenja in predstavlja povezovalni člen vsega kar združenje dela.

Sodobno voditeljstvo

Vlogo managementa pa v združenju vidimo tudi v tem, da ustvarja takšna delovna mesta, upravlja in vodi na način, ki bo ustvarjal večjo dodano vrednost. Želimo razvijati odličnost v managementu in vodenju kar smo združili v tretjo strateško usmeritev tj. sodobno voditeljstvo. Zdaj, ko smo izšli iz krize, je pravi čas za to. Človeški potencial je v duhu četrte industrijske revolucije danes eno najbolj pomembnih političnih, družbenih, ekonomskih in tudi etičnih izzivov. Pri tem ne gre le za upravljanje in razvoj talentov, gre za razumevanje in predikcijo prihodnosti, razvoj delovnih mest, novih kompetenc naših zaposlenih kot tudi kompetenc managementa.

Raziskava Svetovnega gospodarskega foruma o razvoju človeškega kapitala je Slovenijo leta 2015 uvrstila na 15. mesto, leta 2016 na 16. mesto, lansko leto pa smo zasedli celo 9. mesto med 130 državami. To je dobro in na tem moramo graditi naprej. Ali bomo še boljši skupaj, ali pa ne bomo boljši.

 

Saša Mrak, izvršna direktorica Združenja Manager