Aleša Mižigoj: 20 let dobre družbe na poti

15.7.2022

Alesa Mizigoj2
Dve desetletji članstva v Združenju Manager sta hitro minili, a veliko dali. Zame je združenje prostor izmenjave pogledov in stališč, znanja, mesto tkanja poslovnih priložnosti ter prijateljskih vezi, meni Aleša Mižigoj, direktorica Medexa.

Dvajset let je ravno prav dolgo obdobje, da hitro mine, a veliko da. Tudi dve desetletji članstva v Združenju Manager sta hitro minili, a veliko dali. Zame je združenje prostor izmenjave pogledov in stališč, znanja, mesto tkanja poslovnih priložnosti ter prijateljskih vezi. Močno povezani namreč lahko še bolj pripomoremo k razvoju poslovnega okolja, ki podpira in gradi družbeno blaginjo.

Danes smo priča zanimivemu paradoksu: tehnologija po eni strani vse bolj napreduje in se razvija, stanje duha na drugi strani pa pogosto stagnira ali nazaduje, žal tudi v najbolj razvitih družbah. Voditelji se moramo zavedati možnosti svojega vpliva tako v naših delovnih okoljih kot širše. In samo opolnomočeni voditelji bomo lahko pozitivno vplivali na okolje, tudi na zelo drugačno - mlado generacijo.

Pomemben je cilj, vendar tudi koraki, s katerimi stopamo proti njemu. Če želimo soustvarjati boljši jutri, je naša prva odgovornost vodenje z dobrim zgledom. Odločati se moramo hitro ter se zavedati, da imajo naše odločitve vpliv, včasih tudi neslutenih razsežnosti. Žal se z velikimi posledicami posameznih odločitev soočamo tudi v tem trenutku. Nimamo veliko časa. Potrebno je ne le govoriti o vrednotah, temveč jih živeti. Solidarnost je bila denimo na preizkušnji že v obdobju covida, priložnost imamo, da jo v krizi energentov zaživimo bolje. V našem podjetju smo ob prvih opozorilih pričeli z izvajanjem programa varčevanja energije in v z visoko podporo in motivacijo vseh zaposlenih v prvih mesecih dosegli opazen učinek. Ne morem mimo občutka, da smo se kot posamezniki in družba tako zelo razvadili. Da se soočamo z izzivom, ko ljudje, tudi mladi, ne želijo delati, ker ni potrebno. Delo mora biti vrednota družbe.

Pot do brezogljične družbe je neizogibna, koraki, s katerimi bomo po njej stopali, pa so v naši domeni. Tehnično vem, da bomo zmogli. Ampak sprašujem se, kaj nam bo pomagalo dihati v brezogljičnem okolju, če bo le to zastrupljeno s toksičnimi odnosi. Bodimo prvi, ki bomo ustvarjali konstruktiven dialog in bomo poskrbeli, da bodo koraki, po katerih bomo stopali, pospremljeni z odnosi, vrednimi zaupanja. In da bomo to zaupanje širili tudi v širše družbeno okolje. Hvala, Združenje Manager, za prvih 20 let zaupanja.

Aleša Mižigoj, direktorica Medexa in zlata članica Združenja Manager