Aktualni razpisi za subvencije pri zaposlovanju, digitalni preobrazbi, prodoru na tuje trge ...

12.7.2021

okrevanje denar32

Finance so pripravile seznam aktualnih razpisov za različne subvencije pri zaposlovanju, digitalni preobrazbi, naložbah v energetske izboljšave ter denimo pri prodoru na tuje trge.

Subvencija pri zaposlovanju

Na razpisu Zavoda za zaposlovanje Zaposli.me 2020 lahko za eno leto prejmete mesečno subvencijo od 416 do 666 evrov za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so starejši od 50 let oziroma so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do konca maja 2022. Več

Podpora za digitalizacijo podjetij

Do septembra je odprt razpis za digitalno transformacijo MSP, prek katerega je mogoče pridobiti do sto tisoč evrov subvencije. Izvajalec razpisa je Slovenski podjetniški sklad (SPS), ki ocenjuje, da bo spodbudo prejelo okoli 300 podjetij, ki bodo izpeljala digitalno transformacijo, dvig kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih ter zvišanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj tri odstotke. Sofinancira se do 60 odstotkov upravičenih stroškov.

Pomoč pri krepitvi konkurenčnosti v tujini

Do konca septembra se lahko prijavite na javni razpis agencije SPIRIT za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov, in sicer lahko oddate vlogo za sofinanciranje za predstavitev blagovnih znamk na tujem ter sodelovanje z lokalnim agentom na tujem trgu. Podjetje lahko prejme najmanj 30 in največ sto tisoč evrov.

Več o subvencijah za krepitev e-poslovanja na tujih trgih, za nastop na sejmu, za razvoj v lesarstvu, za naložbe na problemskih področjih, za sofinanciranje planinske infrastrukture in naložb v učinkovito rabo energije preberite v Financah.