Aktualni razpisi za subvencije in druge oblike spodbud

18.4.2021

denarna pomoc19

1. Evropski svet za inovacije

EIC Accelerator Open 2021

Razpis: EIC Accelerator Open 2021

Razpis podpira predvsem startupe in MSP pri nadaljnjem razvoju prebojnih tehnologij, ki so visoko tvegane in imajo velik potencial, namen je spraviti inovacije na trg (TRL od pet/šest do osem). Mehanizem je posvečen inovacijam, ki gradijo na znanstvenih odkritjih ali tehnoloških prebojih in potrebujejo financiranje v daljšem časovnem obdobju, preden postanejo dobičkonosne.

Rok za prijavo: 6. oktober 2021

Več informacij

 

2. Slovenska turistična organizacija

Spodbude za receptivne organizatorje potovanj

Razpis: spodbujanje trženjskih aktivnosti receptivnih organizatorjev potovanj in turističnih agentov na tujih trgih

V okviru javnega razpisa se sofinancirajo promocijske in trženjske aktivnosti ter druge partnerske povezave s tujimi poslovnimi partnerji, sofinancirata se tudi oblikovanje in priprava promocijskih gradiv za izvedbo promocije in trženja slovenske turistične ponudbe v tujini. Predmet razpisa je tudi sofinanciranje personaliziranih in drugih butičnih storitev ter plačljivih doživetij po Sloveniji, kot del storitve turističnega paketa ali povezanih potovalnih aranžmajev, na pripeljanega tujega potnika v Slovenijo v 2021.

Rok za prijavo: 10. junij 2021

Več informacij

 

3. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI

Razpis: Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021

Vrednost javnega razpisa za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021 je 4,73 milijona evrov, od tega je za kohezijsko regijo vzhodne Slovenije namenjenih 60 odstotkov sredstev. Podjetje bo tako lahko za usposabljanje posameznega starejšega zaposlenega dobilo do 1.800 evrov, za pripravo strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih pa do dva tisoč evrov.

Rok za prijavo: 23. april 2021

Več informacij