Aktualni razpisi za subvencije in druge oblike spodbud

28.11.2021

denarna pomoc44

Preverite aktualne razpise za subvencije in druge oblike spodbud, ki so jih zbrale Finance:

1. Razpis Eureka Smart za inovativne projekte. Cilj razpisa je krepiti konkurenčnost, rast in privlačnost proizvodnih podjetij prek spodbujanja raziskav in razvoja v odprti skupnosti velikih podjetij, MSP, akademskih krogov in končnih uporabnikov, poudarek je na mednarodnem sodelovanju. Rok za prijavo: 3. maj 2022. Več informacij

2. Razpis Sklada za inovacije: Obsežni projekti na področju nizkoogljičnih tehnologij, kjer so predvidene naložbe višje od 7,5 milijona evrov. Sofinanciranje pri večjih projektih doseže do 60 odstotkov vseh stroškov – stroškov naložbe in tudi obratovalnih stroškov. Rok za prijavo: 3. marec 2022. Več informacij

3. Razpis Worth II partnerski projekt (področje mode, dizajna in kreativnih industrij), ki ponuja finančno spodbudo oblikovalcem, kreativnim posameznikom, obrtnikom in malim podjetnikom ter tehnološkim podjetjem pri razvoju inovativnih produktov, pri čemer je v ospredju oblikovanje. Rok za prijavo: 2. januar 2022. Več informacij

4. Razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov. Rok za prijavo: 10. februar 2002. Več informacij

5. Razpis Ministrstva za kulturo za izbor operacij 'Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2022'. Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kreativnega in kulturnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter spodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom. Rok za prijavo: 20. december 2021. Več informacij