Aktualni razpisi za nepovratna sredstva, subvencije in druge spodbude

1.8.2021

denarna pomoc31

Za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v mikro, malih in srednje velikih podjetjih je do leta 2022 razpisanih dodatnih 2,91 milijona evrov nepovratnih sredstev. Skupno je po novem na voljo 12,36 milijona evrov, od tega 7,64 milijona za vzhodno Slovenijo in 4,73 milijona za zahodno.

Spirit bo s sredstvi iz tega javnega razpisa sofinanciral vzpostavitev in nadgradnjo elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih, ki vključuje naslednje ukrepe: elektronsko izmenjavo med partnerji, digitalizacijo nastopov na sejmih, spletne strani za tuje trge, spletne trgovine, produktno-prodajne videe in krepitev kompetenc - usposabljanja. Več

Finance so zbrale tudi druge aktualne razpise:

Zavod za zaposlovanje bo povrnil upravičene stroške delovnega preizkusa, ki bo delodajalcem omogočil, da brezposelne preizkusijo in spoznajo na konkretnem delovnem mestu, še preden se odločijo glede morebitne zaposlitve. Več o tem razpisu, o spodbudah za gradnjo novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije, za planinsko infrastrukturo in za inovativne projekte na področju surovin najdete tu.

Objavljenih je tudi več občinskih razpisov, ki vključujejo subvencije za zaposlovanje in samozaposlitev, spodbude za naložbe v poslovne prostore in novo opremo, pomoči zaradi epidemije itd. Več