Akcijski načrt: Biblija gospodarskega in družbenega preporoda Slovenije

24.9.2020

foto Andraz Kobe 631

foto Andraz Kobe 632

foto Andraz Kobe 633

foto Andraz Kobe 634

foto Andraz Kobe 635

Na Managerskem kongresu Združenja Manager, ki se je danes začel v Portorožu, je bil premierno predstavljen akcijski načrt za višjo rast produktivnosti slovenskega gospodarstva. "Gre za biblijo gospodarskega in družbenega preporoda Slovenije,« je načrt, ki ga je združenje pripravilo skupaj z Ekonomsko fakulteto in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, opisal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Nocoj bo Združenje Manager podelilo še pomembni stanovski priznanji. Enzo Smrekar, glavni direktor Atlantic Droge Kolinske, bo prejel priznanje Manager leta 2020, Ljubljanske mlekarne na čelu s Tomažem Žnidaričem pa priznanje Vključi.Vse.

Medeja Lončar, predsednica Združenja Manager, direktorica Siemensa Slovenija in predsednica uprave Siemensa Hrvaška, je uvodoma izpostavila ključne usmeritve managementa za prihodnost, trajnostno voditeljstvo namreč postaja nova paradigma delovanja: »Govorim o našem odgovornem in prosvetljenem ravnanju v širšem smislu, do ljudi, zaposlenih, partnerjev, celotnega okolja, katerega del smo. Seveda je ključno, da preživimo na trgu, dosegamo rezultate in ustvarjamo dodano vrednost, kar nam omogoča nadaljnje investicije in razvoj. Hkrati pa moramo z učenjem, sodelovanjem in povezovanjem poiskati modele delovanja, ki bodo dobri za podjetja, okolje, družbo, za boljše življenje vseh nas.«

V krizi so v managerje uprte oči zaposlenih

V nagovoru se je spomnila tudi marčevskih začetkov epidemije, ko so slovenski managerji iz ozadja opravljali veliko delo: »Smo v letu negotovosti in nenehnih prilagajanj. Tega smo managerji sicer vajeni, upravljanje s tveganji in spremembami je del našega vsakdana. Veliko odgovornost so nase v korona krizi prevzeli predvsem zdravstveni delavci, pa vsi tisti v storitvenih dejavnostih, ki so skrbeli, da se svet okrog nas ni čisto ustavil, pa tudi politiki. V tokratni krizi pa se je na vseh področjih pokazala tudi velika pomembnost in moč znanja, energije in fleksibilnosti, ki jo imamo slovenski managerji. Nismo bili v soju žarometov, so pa bile v nas, virtualno ali direktno, uprte oči naših zaposlenih, ki so v kriznih razmerah pričakovali usmeritve, kaj storiti takoj, tukaj in zdaj, in kam nas pelje negotova prihodnost.«

Prizadevanja za zdrav in odgovoren razvoj

Tudi Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager, je poudarila pomen odgovornega in prosvetljenega delovanja managerjev v okolju. »Naš skupni izziv bo tudi v prihodnje, kako prispevati k okrevanju, razvoju in blaginji v državi. Na uspeh pa bodo vedno vplivali tudi zdravi odnosi, zdravo razmišljanje in mentaliteta, prizadevanja za zdrav in odgovoren razvoj, zdravo okolje. To so tisti temelji, ki prispevajo k zdravju po eni strani posameznika, po drugi družbe kot celote. Vsi smo ljudje in samo z vsem tem razumevanjem gremo lahko zdravi naprej s ciljem ambicij in razvoja.« 

Akcijski načrt: ukrepi bodo učinkovali na daljši rok, za družbo smo odgovorni vsi

Razvoj in večjo blaginjo bo mogoče zagotoviti, če bomo začeli uresničevati omenjeni akcijski načrt za višjo rast produktivnosti, ki so ga pripravili na Ekonomski fakulteti pod vodstvom predsednika Observatorija Združenja Manager, dr. Dušana Mramorja. Dokument ponuja odgovore na naročilo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kako v Sloveniji povečevati produktivnost v smeri uspešnejših držav, kot sta Avstrija in Nemčija. Akcijski načrt je danes predstavil Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga je opisal kot biblijo gospodarskega in družbenega preporoda Slovenije: »Dobili smo prvi resen načrt za dvig produktivnost, ki ne govori samo o gospodarskih ukrepih, ampak je osnovan na petih stebrih. Potrebujemo dober sistem upravljanja države, vlaganja v raziskave in razvoj, ustrezno infrastrukturo, izobraževanje in tržno usmerjenost. Ti ukrepi so temelj delovanja te in prihodnjih vlad, pri izvedbi pa bo potreben širok družbeni dogovor in modrost. Govorimo o ukrepih, ki bodo učinkovali na daljši rok, izpeljali pa jih bomo lahko samo, če bomo vsi zedinjeni. Vsi smo namreč odgovorni za razmere v družbi. Od večje vrednosti, ki jo bomo ustvarili, bomo imeli več vsi skupaj.«

'Čas preživetja' slovenskih podjetij v času koronakrize

V nadaljevanju je dr. Srečko Devjak, svetovalec podjetjem in poslovni analitik v družbi Bisnode, predstavil še izsledke raziskave in novo metriko, s katero so izračunali čas preživetja podjetij in gospodarstva v času gospodarske krize: »Metrika nam pove, koliko dni lahko podjetje v razmerah gospodarske krize nemoteno poravnava zapadle obveznosti, če se prodaja podjetju zmanjša za 100 odstotkov.« Največ podjetij v Sloveniji, nekaj čez 40 odstotkov, ima čas preživetja le do 25 dni. To pomeni, da lahko le toliko časa poravnavajo svoje obveznosti, če so brez prihodkov. Likvidnostna situacija v podjetjih pa bo jeseni predvidoma še nekoliko slabša, kot je bila na začetku prvega vala koronakrize. »Če bodo podjetja v primeru novega večjega vala jeseni bolj prepuščena sama sebi, potem rezultati te analize narekujejo, da naj podjetja že zdaj začnejo kopičiti likvidnost in si s tem olajšajo poslovanje jeseni,« je poudaril Devjak. 

Manager leta 2020 je Enzo Smrekar: »Priznanje je dober vmesni čas, tekma se nadaljuje«

Na večerni podelitvi bo priznanje manager leta 2020 prejel Enzo Smrekar, glavni direktor Atlantic Droge Kolinske in podpredsednik uprave za delikatesne namaze, Donat Mg in internacionalizacijo v Atlantic Grupi: »Če se izrazim v športnem žargonu, priznanje jemljem kot dober vmesni čas, a tekma se še nadaljuje. Zame je to potrditev tega, da delamo dobro, da smo na pravi poti, ne jemljem tega kot nagrade za življenjsko delo. Zelo veliko mi pomeni, da sem jo prejel v letu, ko se pogovarjamo o trajnosti. Ta ni samo modna beseda, je odgovornost, kako bomo živeli danes in kaj bomo pustili našim potomcem.« Več o letošnjem prejemniku priznanja.

Priznanje Vključi.Vse 2020 prejmejo Ljubljanske mlekarne: »Raznolikost rodi dobre ideje«

Ljubljanske mlekarne bodo prejele priznanje Vključi.Vse 2020, in sicer zaradi uspešnega upravljanja raznolikosti, uravnotežene vodstvene strukture in uspešnih poslovnih rezultatov. Sprejel ga bo direktor Tomaž Žnidarič, za katerega je uravnoteženost pomembna dodana vrednosti podjetja: »Ta uravnoteženost, raznolikost rodi dobre ideje, ki jih izvajamo s posluhom za naše potrošnike, zaposlene, okolje in družbo, v kateri živimo. To so štirje stebri uravnoteženosti, ki so osnova, če želimo delati dobro.« Več o letošnjem prejemniku priznanja.