Adrian Ježina: Brez močne telekomunikacijske osnove ni razvoja družbe

30.7.2020
Telemach uprava jun 2018 Photo Ziga Intihar 116
Adrian Ježina

Brez telekomunikacij danes ni več družbe. Lahko rečemo, da ni segmenta, ki ne bi bil prepreden s telekomunikacijsko industrijo, ki ne bi bil odvisen od nje. Če se kdo doslej ni zavedal izjemnega pomena telekomunikacij, je brez dvoma do tega spoznanja prišel med pandemijo koronavirusne bolezni. Brez njih bi med popolnim zaprtjem družba v celoti obstala, tako pa se je svet normalno vrtel naprej. Pred časom je bilo to nekaj nepredstavljivega, danes je realnost.

Slovenija je solidno digitalizirana družba, ki pa je šele zagrizla v to, kar nas čaka, saj je v teku industrijska revolucija 4.0. Potreben bo prehod v povsem digitalno družbo, pri čemer digitalizacija ne zajema zgolj brezpapirnega poslovanja, ki je prva asociacija, ampak tu mislim na spremembo razmišljanja, odnosov, procesov v celoti.

Zaradi digitalizacije družbe in sprememb uporabniških navad so potrebne vedno večje zmogljivosti omrežja in lahko pričakujemo, da bi se morale v prihodnje te iz leta v leto skorajda podvajati. Ker prihodki operaterjev stagnirajo, dolgoročna rast vlaganj na takšni ravni ni vzdržna. Za državo takšne velikosti, kot je Slovenija, z ničelno rastjo prebivalstva in ob takšnih vlaganjih tako tudi ni realno, da ima štiri operaterje s svojo infrastrukturo. Nasičenost s komunikacijskimi storitvami je velika, zato bo tu slej ko prej prišlo do konsolidacije na ravni infrastrukture.

Težko je namreč pričakovati, da se bo zgradilo več omrežij 5G, saj je to enako, kot da bi gradili vzporedne avtoceste, česar finančno ni moč upravičiti. Če ne bo prišlo do konsolidacije za omrežje 5G, bo pa za 6G. Zelo pomembno pri tem pa je, da konkurenca ponudnikov storitev ostane.

Družba v celoti se brez močne telekomunikacijske osnove ne more razvijati. Obstajajo dokazi, da vlaganja v telekomunikacije vplivajo na rast BDP. Kar je bila nekoč voda in nato elektrika, je danes za napredek države telekomunikacijska infrastruktura. Zato mora država spodbujati njeno gradnjo, da tudi ruralna območja čim hitreje dobijo optično omrežje in da se v nadaljevanju čim hitreje razvije omrežje 5G.

Poleg skrbi za naprednejšo infrastrukturo pa bi morala država spremeniti tudi način razdeljevanja frekvenc, jih poceniti, da ne bi jemala investicijskega kapitala operaterjem, saj bi ji na drugi strani to prineslo tisto, kar si najbolj želi - spodbudilo bi razvoj gospodarstva, ki bi dobilo nov zalet.

Adrian Ježina, predsednik poslovodstva Telemacha