Ključna vprašanja: Pogovor gospodarstva in politike