Manager leta


Manager leta 2016 je Andrej BožičUpravni odbor Združenja Manager IMG 3673 je za Managerja leta 2016 imenoval Andreja Božiča, generalnega direktorja Steklarne Hrastnik.

Priznanje mu je bilo podelijeno na Managerskem kongresu v četrtek, 29. septembra, v Portorožu.
Andrej Božič, 56-letni diplomant ekonomije, ki je šolanje nadaljeval na podiplomskem študiju marketinga in financ na clevelandski univerzi v ZDA, je leta 2010 prevzel vodenje Steklarne Hrastnik. Takrat je bilo podjetje z bilančno izgubo v višini 4,4 milijona evrov tik pred stečajem. Izvozno usmerjeno Steklarno Hrastnik z več kot 150-letno tradicijo je z uspešno sanacijo že v prvem letu vodenja odmaknil od izgube, v nekaj letih pa ga dvignil v uspešno in stabilno, tehnološko posodobljeno podjetje, z ambicioznimi načrti za prihodnost. Lani so presegli 55 milijonov evrov prihodkov in poslovno leto zaključili z več kot 6,2 milijona evrov čistega dobička, ki ga ustvarjajo že peto leto zapored. Tudi donosnost sredstev vztrajno raste in je lani presegla 11 %, donosnost kapitala pa več kot 25 %. V letu 2014/15 so za izviren model prestrukturiranja prejeli tudi evropsko poslovno nagrado European Business Award (EBA).

Ob prihodu v steklarno se je Božič poleg večmilijonske izgube soočil z demotiviranostjo več kot 750 zaposlenih. Lotil
se je korenitega spreminjanja organizacije, procesov in prožnosti zaposlenih. Naslonil se je na močno željo zaposlenih po preživetju podjetja, ki je pomemben zaposlovalec v Zasavju. Njihova predanost steklarni in steklarskemu poklicu, visoka raven znanja in solidarnosti je omogočila ohranitev vseh treh proizvodnih programov. Močan povezovalni element sanacije med vodstvom in zaposlenimi je bila ohranitev delovnih mest. Božič se je zavedal, da sanacija, ki je zaradi izrednega pomena podjetja za lokalno okolje tudi socialni projekt, pomeni daljšo pot okrevanja in da bodo rezultati prišli z zamikom. A postavitev človeka v središče sanacije je bila v primeru Steklarne Hrastnik najboljša poslovna odločitev. Kmalu so začeli beležiti prve rezultate, saj so že po dobrem letu dosegli dobiček. Ker so v šestih letih za posodobitev proizvodnje in ekonomsko učinkovitost namenili 36 milijonov evrov, imajo danes eno najboljših steklarskih proizvodnih tehnologij. Obsežne naložbe jim omogočajo hitre skoke v proizvodnji in prodaji. Postopno dvigujejo tudi dodano vrednost na zaposlenega. Sanacija podjetja je vsa leta temeljila na zaupanju in obljubi vodstva, da se bodo pričakovani boljši poslovni rezultati odrazili tudi pri socialni varnosti zaposlenih. Obljubo je vodstvo uresničevalo z višjimi plačami in nagrajevanjem. Uvedli so sistem bonusov, napredovanje na delovnem mestu, dvignili osnovne plače, nagrajujejo tudi inovativnost.O priznanju Manager leta

Komisijo za izbor Managerja leta sestavljajo: Tomaž Berločnik (predsednik komisije), Franjo Bobinac, Igor Hafnar, Sebastijan Piskar, Melanie Seier Larsen, Cvetka Selšek, Sonja Šmuc in Aleksander Zalaznik. Lani je priznanje prejel Matjaž Merkan, direktor Swatycometa.

Priznanje Manager leta, ki ga Združenje Manager podeljuje vodilnim managerkam in managerjem za doseganje izjemnih poslovnih dosežkov in izboljšav v podjetju že od leta 1991, je eno najprestižnejših priznanj v managementu.

IMG 3772
Na sliki: Andrej Božič in Ksenija Božič, 2016