Volitve 2022

ZM banner 1380x616 brez datuma

Aktualno:

Petra Juvancic17

Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager

"V Sloveniji smo veliki ljubitelji športa in športnikom privoščimo vse najboljše. Ampak noben športnik na nobenem tekmovanju ne zmaga tako, da javno obračunava s tekmeci, ampak tako, da se osredotoči nase, na svoje treninge in na svojo delo."

Več

Na tem spletnem mestu bomo objavljali tudi mnenja naših članic in članov, ambasadork in ambasadorjev glede izzivov, ki so pred nami.

Najprej smo dali besedo managerkam in trajnostnim vprašanjem. Članice ZM so izpostavile, da bi morali na državni ravni določiti jasne prioritete, standrade in cilje, država pa bi morala zagotoviti maksimalno spodbudno, transparentno, učinkovito, urejeno in vključujoče podporno poslovno okolje, ki bo nagrajevalo izpolnjene zelene cilje in dobre prakse pri zelenem prehodu. Le tako bodo podjetja lahko izkoristila svoje potenciale, se razvijala in bila dolgoročno še konkurenčnejša. Več

managerke trajnost5

Člani upravnega odbora Združenja Manager glede tega, kako povečati družbeno blaginjo, izpostavljajo povečanje produktivnosti, dodane vrednosti in konkurenčnosti ter premik od komponent h končnim izdelkom. Med največjimi ovirami do večje blaginje pa omenjajo previsoko obdavčitev in obremenitev dela, privabljanje tujih investitorjev ter debirokratizacijo.

Lotric Seier Larsen Hieng3

Boštjan Gorjup, član upravnega odbora Združenja Manager, glede trenutnih izzivov podjetij, kot so popandemično okrevanje, visoka inflacija, nenehno višanje cen energentov, visoke cene drugih surovin, pomanjkanje materialov in komponent ter zamiki v dobavnih verigah, napoveduje, da bodo dolgoročnega značaja. Zato je prepričan, da je nujno potrebno sodelovanje gospodarstva in države.

Bostjan Gorjup4

Združenje Manager je pred parlamentarnimi volitvami 2022 izpostavilo pet glavnih izzivov za gospodarstvo. To so:

  1. večja družbena blaginja;
  2. razvojna davčna politika;
  3. trenutni in bodoči izzivi (po)pandemične realnosti (vključno z zelenim prehodom);
  4. korporativno upravljanje;
  5. trajnost.

Zato bomo v naslednjih tednih predstavili dele programov političnih strank, ki se nanašajo na glavne izzive gospodarstva in managementa.

Dogodek Gospodarskega kroga: Ključna vprašanja: Pogovor gospodarstva in politike (30. marec 2022 v Hotelu Lev)

Dogodek Gospodarskega kroga si lahko ogledate v posnetku.↑↑

Andrej Božič, predsednik Združenja Manager: Nujno je razbremeniti plače zaposlenih (9. februar 2022)

Združenje Manager v supervolilnem letu poudarja: Pot do bogate države in blaginje vodi skozi spodbudno poslovno okolje (21. januar 2022)

Programi političnih strank

Povezave do že objavljenih političnih programov ali programskih dokumentov političnih strank in list, ki bodo nastopile na letošnjih državnozborskih volitvah:

V naslednjih tednih bomo predstavili stališča političnih strank in list po posameznih ključnih področjih za slovensko gospodarstvo.

 

Pred #volitve2022 so svoje 3 prioritete izpostavili tudi v sekciji mladih managerjev ZM, ki jo vodi Tanja Subotić Levanič:

  • Zavzemanje za pravično, mirno in vključujočo družbo.
  • Podpora Zelenemu dogovoru EU: bolj konkretno podpreti Zeleni dogovor EU ter okrevanje oblikovati skladno z naložbami, ki bodo gospodarstvu omogočale uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja.
  • Sodelovanje za podnebni sporazum: zagotavljanje dolgoročnih spodbud in sodelovanje države, znanosti in gospodarstva v prizadevanjih za uresničevanje ambicij podnebnega sporazuma in merljivih zavez.

Pred #volitve2022 so svoje 4 prioritete izpostavile tudi v sekciji managerk ZM, ki jo vodi mag. Sarah Jezernik Konovšek, ob tem pa podprle tudi prioritete sekcije mladih:

1. Sodelovanje, povezovanje, vključevanje in podpora predvsem mladim s ciljem čim večjega prispevka k blaginji.

2. Uravnoteženost spolov na najvišjih položajih v gospodarskih družbah in podpora evropski deklaraciji za podporo večji enakosti spolov na delovnem mestu, ki zajema tudi enako plačilo za enako delo ne glede na spol in jo je v Parizu kot edina Slovenka podpisala Sabina Sobočan.

Uravnoteženost spolov na najvišjih položajih v gospodarskih družbah ima tudi pozitiven učinek na družbo, gospodarstvo (države z večjo stopnjo uravnoteženosti imajo boljši BDP) ter poslovanje podjetij (večja stopnja inovativnosti, bolj finančno zdrava podjetja, boljši EBIT ...). Ob tem je Slovenija v zadnjih letih precej zdrsnila na vseh mednarodnih kazalcih uravnoteženosti spolov.

3. Razvoj trajnostnega voditeljstva prek pridobivanja novih znanj in veščin (upskilling) v skladu s 17 trajnostnimi cilji OZN.

4. Podpora aktivnostim v Akcijskem načrtu za večjo blaginjo, še posebej razbremenitvi obdavčitve plač, stimulacijam za delovna mesta z višjo dodano vrednostjo in davčnim spodbudam za varčevanje za starost (tretji steber).